Menu Główne

piątek, 25 marca, 2016

 

ŚWIĘCONKA NA DZIEDZIŃCU W KRASICZYNIE

Zwyczaj ten jest znany powszechnie od wieków w Polsce. W zachodnich regionach współczesnej Polski, które znalazły się w jej granicach po II wojnie światowej, święcenie potraw było jednak prawie nieznane. Przed 1945 rokiem na Kaszubach tylko zamożniejsi w Wielką Sobotę przywozili końmi proboszcza dla poświęcenia pożywienia świątecznego. Podobnie na Śląsku święcenie potraw w Wielką Sobotę odbywało się na dworach szlacheckich. Na Śląsku zwyczaj święconki upowszechnił się dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, docierając tu razem z mieszkańcami centralnej Polski.W całej Polsce na stole wielkanocnym obok mięs iCzytaj Więcej


MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ NA PRZEMYSKIM RYNKU