Menu Główne

sobota, Marzec 3rd, 2018

 

Nowa sala do zajęć terapeutycznych Stowarzyszenia ,,Katarsis” w Przemyślu

Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę „KATARSIS” powstało pod koniec 2012 roku w Przemyślu z inicjatywy grupy terapeutów i rodziców dzieci niepełnosprawnych. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z profilaktyką, terapią  m.in. poprzez zajęcia terapeutyczne dla dzieci i dorosłych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory stowarzyszenie organizowało- w odpowiedzi na zapotrzebowanie- szereg zajęć terapeutycznych: teatralne, plastyczne, muzykoterapeutyczne, sportowo-rehabilitacyjne, ceramiczne. Obecnie z zajęć korzystają dzieci i młodzież z różnymi zaburzeniami rozwoju: autyzmem, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołem Downa, i innymi zespołami neurologicznymi. W ostatnim czasie wspólnym wysiłkiem członków stowarzyszenia, przyjaciół iCzytaj Więcej