Menu Główne

czwartek, 23 sierpnia, 2018

 

Niebawem ruszą prace przy budowie kanalizacji w dzielnicy Lipowica

W siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemyślu, w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla Grzegorza Haydera, Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogusława Zaleszczyka oraz Mariusza Mazura – Prokurenta PWiKu, prezes przemyskiego Przedsiębiorstwa – Ryszard Lewandowski podpisał z Bogusławem Bijosiem – Prezesem Zarządu GEO sp. z o.o. umowę na realizację nowej inwestycji, będącej częścią projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.         – Inwestycja taCzytaj Więcej


Zainwestuj w przyszłość z Medykiem bez nakładów finansowych

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu jest publiczną placówką oświatową. Od ponad 70 lat kształci pracowników ochrony zdrowia dostosowując swoją ofertę do potrzeb rynku pracy. Gwarantuje najwyższą zdawalność ponieważ kształci młodzież i dorosłych w rzeczywistych warunkach,  11 zawodach  systemie dziennym, zaocznym i stacjonarnym. Obecnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy szkoła poszerzyła zakres  kształcenia, do zawodów medycznych dołączyły zawody społeczno – opiekuńcze oraz usługowe. Proces kształcenia odbywa się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach umiejętności zawodowych, salach wykładowych, a zajęcia prowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Jeżeli posiadasz średnie wykształcenie, szukasz pomysłu na życie, chcesz  zainwestować wCzytaj Więcej