Menu Główne

niedziela, Wrzesień 2nd, 2018

 

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będące instytucją kultury Województwa Podkarpackiego będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W Przemyślu, w obecności Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Piotr Pilch podpisali w tej sprawie list intencyjny. W uroczystości udział wzięli ponadto: arcybiskup Józef Michalik, posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska, Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, prezydent Przemyśla Robert Choma wraz z zastępcami Januszem Hamryszczakiem i Grzegorz Hayder. W liście intencyjnym strony wyraziły „wolę ścisłej współpracy w celu polepszenia warunków realizacji przez Muzeum zadań statutowych i zapewnienia warunków rozwoju Muzeum dlaCzytaj Więcej