Ułatwienia dla kierowców TIR

Ruszył nowy pilotażowy projekt Służby Celnej.

 

 Kierowcy ciężarówek wjeżdżających do UE przez przejście graniczne w Korczowej będą automatycznie otrzymywać informacje o etapie kontroli, na jakim znajduje się przewożony ładunek. Komunikaty o skierowaniu samochodu do rewizji, kontroli RTG lub o wydaniu zezwolenia na opuszczenie terminala będą wyświetlane na tablicach LED. Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Korczowej Służba Celna rozpoczęła pilotażowy program testowania tablic LED, wspomagających sterowanie ruchem pojazdów ciężarowych na kierunku wjazdowym do Polski.

Nad stanowiskiem rejestracji dokumentów co 10 sekund wyświetla się komunikat o pojazdach, które zostały dopuszczone do wjazdu na teren Unii Europejskiej, o przesyłkach skierowanych do rewizji lub skanowania urządzeniem rentgenowskim. Każde ze ww. przeznaczeń zdefiniowane jest innym kolorem oraz powiązane ze znakiem graficznym. I tak, zielony kolor tablicy informuje kierowcę o zezwoleniu na wjazd do UE z podaniem stanowiska odpraw, na którym można odebrać dokumentu, żółty kolor- o skierowaniu do kontroli za pomocą urządzenia RTG, zaś czerwony kolor tablicy to informacja dla kierowcy, że jego ciężarówka została skierowana do rewizji celnej z podaniem stanowiska odpraw. Podstawą komunikatu jest karta chip, którą kierowca ciężarówki otrzymuje na pierwszym stanowisku kontrolnym Służby Celnej i która pozwala zidentyfikować pojazd podczas pobytu na terenie przejścia granicznego. Do tej pory kierowca otrzymywał odpowiednie informacje bezpośrednio od dyspozytora w ruchu towarowym lub reprezentującej go agencji celnej. Testowane obecnie rozwiązanie wyeliminuje konieczność opuszczania pojazdu i poruszania się w obrębie przejścia granicznego. Pierwszy etap testów ma posłużyć zebraniu informacji, oceniających nowe rozwiązanie, od jak najszerszej grupy osób i służb zaangażowanych w kontrolę samochodów ciężarowych na kierunku przywozowym. Jeżeli komunikacja z wykorzystaniem tablic LED zostanie oceniona pozytywnie, kolejnym krokiem będzie jej rozszerzenie na wzór stosowany w terminalach; informacje o nadanym przez funkcjonariusza skierowaniu będą wyświetlane na tablicach zlokalizowanych w różnych miejscach przejścia granicznego (np. w siedzibach agencji celnych czy w punktach usługowych).

rzecznik prasowy

Izby Celnej w Przemyślu