Artur Komorowski – Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Przemyśla nowym członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji. Przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany Andrzej Kindler. Posiedzenie otworzył Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, który wręczył akty powołania nowym członkom Rady POT.

Na stanowisko przewodniczącego został jednogłośnie wybrany Andrzej Kindler wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Również jednogłośną decyzją Rada zaopiniowała kandydaturę Katarzyny Gądek (zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krakowa) na stanowisko wiceprzewodniczącej.

W skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej 7. kadencji powołany został także Artur Komorowski – Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta Przemyśla. W trakcie czwartkowego posiedzenia nowo wybrany prezes POT Robert Andrzejczyk przedstawił członkom Rady plany Organizacji na 2018 rok.

POT logo_pot.png

 

Pełna lista członków Rady Polskiej Organizacji Turystycznej:

 1. Andrzej Kindler – Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (przewodniczący)
 2. Katarzyna Gądek – Zastępca Dyrektora ds. Turystyki, Urząd Miasta Krakowa, Unia Metropolii Polskich (wiceprzewodnicząca)
 3. Magdalena Jasińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (sekretarz)
 4. Robert Jakubik – Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Bartosz Nieścior – Dyrektor Biura Ministra, Ministerstwo Środowiska
 6. Patryk Demski – Burmistrz Miasta Pelplin, Miasto Pelplin
 7. Artur Komorowski – Naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta, Miasto Przemyśl Artur Komorowski powołanie MSiT.jpeg
 8. Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze, Miasto Zabrze
 9. Zbigniew Rasielewski – Zastępca Prezydenta Miasta, Miasto Toruń
 10. Jacek Borzyszkowski – Wiceprezes Zarządu Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
 11. Marek Ciechanowski – Przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 12. Wiesław Czerniec – Prezes Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 13. Tomasz Różniak – Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 14. Urszula Ślązak – Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (zostanie powołana w późniejszym terminie)
 15. Krzysztof Strzałka – Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (zostanie powołany w późniejszym terminie)

 

 

minister_banka_prezes_andrzejczyk_radapot_2018.jpeg

fot. MSiT.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło / zdjęcia: Ministerstwo Sportu i Turystyki