Funkcjonariusze podkarpackiej KAS udaremnili przemyt zabytkowych ikon

Funkcjonariusze  Służby Celno- Skarbowej (KAS)  podczas kontroli pojazdów na polsko- ukraińskim przejściu granicznym w Medyce udaremnili przemyt trzech ikon malowanych na drewnie. To kolejna udaremniona przez podkarpacką KAS próba przemytu ikon w tym roku.

 

Funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej z Oddziału Celnego w Medyce skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód typu bus na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podczas rewizji pojazdu okazało się, że w jednym z bagaży znajdują się trzy ikony niezgłoszone do kontroli; dwie z wizerunkiem Jezusa Chrystusa, jedna przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem.

Do przemytu ikon przyznał się 42- letni kierowca, obywatel Ukrainy. Obrazy zostały zatrzymane do dalszego postępowania, podczas którego powołany rzeczoznawca oceni ich wartość, w tym  wartość zabytkową.

Niespełna miesiąc wcześniej, funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej z Korczowej udaremnili przemyt ikony z wizerunkiem Św. Mikołaja.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że na przywóz do Polski przedmiotów o charakterze zabytkowym nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Należy jednak pamiętać, że jeżeli przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej, to należy przywożony obiekt zgłosić w oddziale celnym, w celu objęcia go odpowiednią procedurą celną. W przywozie na dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie, w rozumieniu przepisów celnych obowiązują następujące stawki: celna: 0 % oraz podatku VAT: 8 % od zadeklarowanej wartości towaru. Natomiast w przypadku wywozu, pozwolenie na wywóz zabytków z Polski na stałe, wydaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast na wywóz czasowy, właściwy Wojewódzki Konserwator Zabytków. W zakresie materiałów bibliotecznych, wszystkie typy pozwoleń na wywóz wydaje Dyrektor Biblioteki Narodowej.

 

W 2018 r.  funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli na polsko-ukraińskich  przejściach granicznych w woj. podkarpackim udaremnili przemyt 611 przedmiotów o wartości historycznej. Były wśród nich przedmioty kolekcjonerskie,  nieśmiertelniki,  lornetki, czapki, manierki, medale, bagnety i zegary.

 

 

tekst – rachm. Edyta Chabowska

Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie

fot.  ze zbiorów KAS w Rzeszowie