Kronika poselska Andrzeja Matusiewicza

Kolejny odcinek „KRONIKI POSELSKIEJ” Pan Andrzej Matusiewicz poświęcił omówieniu bieżących spraw związanych z uchwalanymi ustawami i wdrażaniem ich w życie. Podczas nagrania wyjaśniał zawiłości związane z ustawą o IPN oraz Sądzie Najwyższym. kolejne wydanie kroniki poselskiej dopiero po wakacjach w Sejmie czyli na początku października 2018.