LATYNOAMERYKANIŚCI W PWSW W PRZEMYŚLU

    Ameryka Łacińska wobec przeobrażeń geopolitycznych i  nowych zagrożeń.To temat międzynarodowej konferencji ,która odbyła  się w PWSW w Przemyślu. Dla naukowców i pasjonatów zagadnień związanych z pogłębianiem wiedzy na temat krajów latynoamerykańskich, takie spotkanie było nie lada przeżyciem gdyż mieli okazję nie tylko zobaczyć się ze światowej sławy naukowcami w tej dziedzinie ale również wysłuchać ich wykładów.Konferencja była prowadzona w dwóch językach po Polsku i Hiszpańsku.{youtube}whk8KAb5vFw{/youtube}

Zaproszeni goście z Ameryki Łacińskiej dzięki temu spotkaniu mieli możliwość spojrzeć na problemy oczami europejskich  ekspertów. Tego typu konferencje to przede wszystkim studium naukowe tak potrzebne każdej uczelni zwłaszcza młodej i rozwijającej się z Przemyśla. Dzięki takim spotkaniom naukowcy Latynoamerykaniści z Europy nie wyjeżdżając na drugą  półkulę mają możliwość wymiany poglądów i doświadczeń.Latynoamerykanieprzyjeżdżając do Polski wiedzieli , ze Europejczycy mają pojęcie z jakimi problemami borykają się mieszkańcy Ameryki Łacińskiej  ale nie spodziewali się, że ich wiedza jest tak duża i profesjonalna. Konferencja odbyła się dzięki Instytutowi Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu oraz Zakładowi Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Naukowcy koordynatorzy to dr Katarzyna Krzywicka i dr Paweł Trefler.