Nauka i zabawa na co dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Przemyślu.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy nr 1 dzieci z oddziałów przedszkolnych, klasy dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz klasy dla dzieci z  autyzmem na co dzień podczas zajęć rewalidacyjnych  korzystają  z wyjątkowej stymulacji w salach: Doświadczania Świata  i Integracji Sensorycznej oraz z  nowoczesnej technologii komunikacyjnej.

Integracja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata pozwala na wielozmysłowe poznawanie otoczenia. Ważna jest atmosfera relaksacji, stworzona poprzez odpowiednią muzykę, grę kolorów, światła w zaciemnionym pomieszczeniu. Ma ona na celu stymulację współpracy pomiędzy poszczególnymi zmysłami dziecka, a w szczególności oswojenie z różnymi bodźcami, likwidowanie zaburzeń sensorycznych, osiąganie stanu relaksacji, lepsze rozumienie otoczenia, pobudzanie aktywności oraz rozwijanie spostrzegawczości, uwagi i pamięci sensorycznej.

Wyposażenie naszej sali obejmuje między innymi:projektor przestrzenny, kolumnę wodną ,której kolory zmienia integralnie sprzężona z nią kostka, światłowody, źródła światła, kulę lustrzaną, sprzęt audio i płyty kompaktowe z muzyka relaksacyjną. Sala wykorzystywana jest w pracy terapeutycznej i rewalidacyjnej z dziećmi autystycznymi, z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością sprzężoną.

Metoda Integracji Sensorycznej (SI ) dostarcza dzieciom kontrolowaną ilość bodźców, poprawiających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego i stymulujących mózg. Ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do integracji sensorycznej: podwieszonej platformy, helikoptera, konika, hamaku terapeutycznego, trampoliny usprawniają równowagę, niepewność grawitacyjną, motorykę dużą oraz napięcie mięśniowe. Usprawniają poczucia własnego ciała, lęku przed wykonywaniem czynności życiowych związanych z poruszaniem się w przestrzeni, ze zmianą płaszczyzn i poziomów. Ćwiczenia na materacach, przy użyciu klina, gruszki, piłki do ćwiczeń aktywnych, beczki dostarczają bodźców czuciowych, rozwijają motorykę małą, koordynację wzrokowo ruchowąoraz uczą praksji – planowania ruchu.

Poprzez  odpowiednio dobrane zabawy dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń wykorzystywanych w codziennych aktywnościach. Terapia SI  ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii dziecko wzmacnia procesy nerwowe,hamuje lub eliminuje drogą stymulacji negatywne bodźce, które występują przy nadwrażliwości układu zmysłów (np. nadpobudliwości ruchowej, trudnościach w koncentracji uwagi) oraz dostarcza bardzo mocnych, różnorodnych bodźców przy niedostatecznej wrażliwości układu zmysłów (np. zaburzeniach ruchowych, percepcji i koordynacji).Adekwatna Integracja Sensoryczna jest podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania. Skomplikowane procesy dokonują się wOśrodkowym Układzie Nerwowym, należą do nich: koordynacja ruchowa, praksja, percepcja słuchowa czy wzrokowa, mowa, czytanie,pisanie i liczenie, są one zależne od procesów integracyjnych.Postępy terapii mierzone  są  następującymi wskaźnikami: napięcie mięśniowe, odruchy, postawa ciała, planowanie motoryczne, koordynacja wzrokowo-ruchowa, zachowanie i rekcje emocjonalne.

Nowoczesna technologia komunikacyjnaoparta jest o nowoczesny sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie komputerów. Umożliwia prowadzenie  specyficznych formy pracy z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną, które nie mają możliwości porozumiewać się z otoczenie w sposób naturalny. Wykorzystanie nowoczesnej technologii w pracy z dziećmi, którym niedostępne jest porozumiewanie się werbalne z otoczeniem w znaczący sposób wpływa na poprawę ich możliwości komunikacyjnych.Dzieci chętnie z nich korzystają i mają poczucie sprawczości , co daje im niezmierną satysfakcję w kontaktach z nauczycielem  i innymi dziećmi.

W wyposażeniu znajdują się między innymi: komputery, specjalistyczne klawiatury z powiększonymi jednokolorowymi i kolorowymi klawiszami, klawiatury nakładkowe, ekrany dotykowe, bezprzewodowe połączenia z komputerem, tablice do komunikacji typu go-talk, ekran dotykowyWśród wykorzystywanych programów znajdująsię między innymi: mówiący edytor tekstu, oprogramowanie do komunikacji za pomocą symboli, pisma i mowy syntetycznej oraz oprogramowanie aktywizujące poprzez generowanie interesujących widoków i dźwięków oraz uczące zależności przyczynowo-skutkowych i do łatwego rysowania oraz seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych jak też gry rozwijające umiejętności percepcji wzrokowej i umiejętności komunikacyjnych oraz wiele innych ogólnie rozwijających.