Niecodzienne spotkanie opłatkowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach

Tegoroczne spotkanie opłatkowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Korytnikach miało wyjątkowy charakter. Tym razem, przy jednym stole spotkali się ks. Arcybiskup Adam Szal, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Posłowie na Sejm RP Andrzej Matusiewicz i Piotr Uruski, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Janusz Hamryszczak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Lucyna Podhalicz, Starosta Przemyski Jan Pączek, a także wielu innych zaproszonych gości, wśród których znalazło się 23 kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej z całego Podkarpacia, a także szefowie rozmaitych instytucji na co dzień współpracujących z Towarzystwem Walki z Kalectwem w Przemyślu. Uroczyste spotkanie opłatkowe rozpoczęło się od występu artystycznego w wykonaniu podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Korytnikach. Wspólnie ze swoimi opiekunami przygotowali oni bowiem specjalnie na tę uroczystość – spektakl o Lwowie. Profesjonalna scenografia, wielobarwne stroje oraz lwowskie piosenki, a także charakterystyczny „bałak” sprawiły, że goście na chwilę „przenieśli się” do przedwojennego Lwowa…

Wizyta tylu znamienitych gości nie była jednak zupełnie przypadkowa – już od wielu miesięcy Minister, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz odwiedza podobne placówki w całej Polsce, aby podczas takich wizyt dokonać bezpośrednich konsultacji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych. Dzięki nim bowiem Rząd będzie mógł skuteczniej wprowadzać nowe rozwiązania oraz udoskonalać te, które już istnieją.

„To spotkanie dla Towarzystwa, jak i sektora organizacji pozarządowych zajmującego się osobami niepełnosprawnymi jest bardzo ważne. Jesteśmy na etapie omawiania zmian w ustawie o rehabilitacji, gdzie ważnym elementem są warsztaty terapii zajęciowej. I dzięki uprzejmości pana ministra Michałkiewicza możemy także wnieść swój głos do dyskusji dotyczącej kształtu tej ustawy (…)” – powiedział Prezes Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Przemyślu – Andrzej Berestecki.

„Jak widzimy, nasz głos jest coraz bardziej słyszalny i brany pod uwagę w ławach poselskich i rządowych. (…) Na dzień dzisiejszy chodzi jednak przede wszystkim o to, aby administracja rządowa, samorządowa zwróciła uwagę na to, że praca z osobami niepełnosprawnymi, to nie tylko rehabilitacja zawodowa i wejście osób niepełnosprawnych na zamknięty czy otwarty rynek pracy, ale jest to także rehabilitacja społeczna, która wyrażana jest poprzez muzykę, śpiew i taniec…” – dodał.

 

 

 

 

Tekst: Agata Czereba – UM Przemyśl