NIEPODLEGŁA W EUROPEJSKIEJ „CZTERNASTCE”

Cała społeczność przemyskiej „Czternastki” ochoczo i z wielkim zaangażowaniem włączyła się do jubileuszowych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Już od początku roku szkolnego szkoła organizowała szereg wydarzeń, aby upamiętnić tę wyjątkową rocznicę. Świętowanie rozpoczęło się od wzruszającego programu artystycznego pt. ”Nasze drogi do wolności – w hołdzie bohaterom”.  Następnie przeprowadzone zostały Konkursy dla Niepodległej, podczas których uczniowie mieli okazję wyrazić swoją miłość do ojczyzny poprzez śpiew, recytację, twórczość plastyczną, literacką i multimedialną oraz znajomość polskiej historii.
9 listopada uczniowie oraz nauczyciele SP14 aktywnie włączyli się do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez MEN. Młodzież z klas 7 i 8 oraz 3. gimnazjum pod opieką wychowawców na przemyskim Rynku o godzinie 11.11 wraz z uczniami innych przemyskich szkół odśpiewali hymn Polski dla uczczenia naszego narodowego święta.
 Pozostali uczniowie z klas 1-6 wraz z nauczycielami pod przewodnictwem p. dyrektor Małgorzaty Kozaczenko na stadionie Czuwaju zrealizowali wyjątkowy projekt. Wszyscy zebrani ustawili się wewnątrz wyznaczonego konturu Polski, tworząc biało-czerwoną NIEPODLEGŁĄ.  Tu miał miejsce krótki program artystyczny, a o godzinie 11.11 wszyscy wspólnie odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Warto również dodać, że akcja niewątpliwie spodobała się okolicznym mieszkańcom, którzy licznie uczestniczyli w śpiewaniu hymnu, stojąc w oknach i na balkonach swoich mieszkań.