NIETYPOWA WYSTAWA „ŚWIĄTYNIE KRESÓW”

 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej  gości wystawę fotograficzną „Świątynie Kresów”, która jest  efekty wieloletnich prac prowadzonych w świątyniach na kresach, przez dr Janusza Smazę oraz studentów, którzy w ramach praktyk zawodowych  wykonywali prace   w kościołach  w Żółkwi, Kamieńcu Podolskim, Lwowie, Brzeżanach oraz  Ołyce. Wystawa pokazuje stan przed i po konserwacji obiektów. Wzbogacona jest również prezentacją multimedialną. Na wernisażu obecny był  autor, który osobiście opowiadał  o historii powstania wystawy. {youtube}wi0UdvNlxuo{/youtube}Do najważniejszych zadań, które zostały wykonane, należy restauracja nagrobków rodziny Żółkiewskich, a do jednych z najtrudniejszych prace konserwatorskie potężnego sklepienia, które od posadzki do szczytu latarni miało 34 m wysokości, gdzie pozostałe sklepienia są na wysokości 17-19 m. Prace te trwały przez cztery lata. Równie trudne, co interesujące były nagrobki ojca Jana III Sobieskiego – Jakuba Sobieskiego i jego dziadka – Stanisława Daniłowicza, które zostały wykonane w 1694 roku.

Przygoda z konserwacją  dr Janusza Smazy trwa od ponad 25 lat.  W 1984 roku ukończył studia na Wydziale Konserwacji Dzieł sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem zespołów ekspertów z zakresu konserwacji dzieł sztuki i ochrony zabytków w ramach komisji międzynarodowych: polsko-białoruskiej, polsko-litewskiej, polsko-ukraińskiej, działających w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Od wielu lat studenci odtwarzają brakujące miejsca. Jest to praca bardzo czasochłonna, ale wyniki są  bardzo widoczne i zadawalające. Na temat tych świątyń  powstało wiele publikacji, o samych obiektach w Żółkwi powstało dziewięć prac magisterskich, niektóre pod kierownictwem dr Janusza Smazy