Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Stanisława Jamrozka biskupem pomocniczym Diecezji Przemyskiej

  Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Stanisława Jamrozka, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym archidiecezji przemyskiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną chełmską.

Warszawa, 20 kwietnia 2013 r.

ks. prał. dr Stanisław Jamrozek, biskup nominat, urodził się 5 maja 1960 roku w Rzeszowie, jako ostatnie z dwanaściorga dzieci śp. Józefa i śp. Zofii z d. Trąd. Pochodzi z parafii Malawa (obecnie diecezja rzeszowska).

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Malawie i Technikum Budowlanego w Rzeszowie (matura 1980 r.) przez trzy lata pracował zawodowo. W roku 1983 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych obronił pracę magisterską pt. „Wpływ udziału w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na hierarchię wartości u młodzieży”. W dniu 13 stycznia 1989 roku przyjął święcenia diakonatu, a 14 czerwca 1989 roku przez posługę śp. Biskupa Ignacego Tokarczuka święcenia kapłańskie.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Rymanów Zdrój. Trzy lata później został wysłany na studia z teologii duchowości na Katolicki Uniwersytet Lubelski, które ukończył tytułem licencjusza nauk teologicznych. Przez kolejne lata pełnił funkcję sekretarza Metropolity Przemyskiego, Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. W roku 1996 został skierowany na studia doktoranckie do Rzymu na Papieski Uniwersytet św. Tomasza (Angelicum), które uwieńczył tytułem doktora teologii przedstawiając rozprawę doktorską nt. „Pokora i jej znaczenie w życiu chrześcijańskim. Studium ascetyczno-duchowe na podstawie pism Sł. B. ks. Jana Balickiego”.

Po powrocie z Rzymu przez siedem miesięcy pracował duszpastersko w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu. Od 2001 roku pełni funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 2009 został mianowany Kanonikiem Gremialnym Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

W dniu 20 kwietnia 2013 ogłoszony Biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej.