Otwarcie przebudowanej ulicy Józefa Wysockiego w dzielnicy Lipowica

Zakończył się pierwszy etap przebudowy odcinka ulicy Wysockiego w Przemyślu. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”

W tym tygodniu odbyło się oficjalne otwarcie biegnącej przez przemyską dzielnicę Lipowica ulicy Józefa Wysockiego. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy oraz osoby ściśle związane z inwestycją, wśród których byli między innymi szef przemyskiego Zarządu Dróg Miejskich oraz prezes firmy PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku wykonawca zadania.

Prace przy przebudowie jednej z głównych ulic w tej części miasta rozpoczęły się końcem sierpnia ubiegłego roku.

Pierwszy etap rozbudowy ulicy Wysockiego obejmował szereg robót, które docelowo polegały na: ogólnej korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7 metrów, budowie chodników z kostki brukowej betonowej oraz prawostronnej ścieżki rowerowej. Ponadto wybudowane zostały cztery zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. Przebudowano zjazdy drogowe, istniejące skrzyżowania, a także na całej długości drogi wybudowano kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi. Ulica Wysockiego została również wyposażona w oświetlenie uliczne. Od teraz oświetla ją 39 nowych lamp.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Jej wartość to prawie 5 milionów 700 tysięcy złotych.

Inwestycja na przemyskiej Lipowicy to początek zmian związanych z rozbudową ul. Wysockiego kolejne prace już się rozpoczęły i potrwają do maja 2019.