Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Po raz szósty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ostatnich latach ich bohaterska historia coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowania, także wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Z roku na rok przybywa działań zarówno organizowanych przez instytucje państwowe, jak i inicjowanych przez różnego rodzaju organizacje społeczne. Wzrost zainteresowania dziejami Żołnierzy Wyklętych nie wynika jedynie z faktu, że były one przez wiele lat zakłamywane lub przemilczane. Historia całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego podziemia pomaga kształtować patriotyczną postawę, inspiruje do działania na rzecz wspólnego dobra. W Przemyślu odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji Żołnierzy Wyklętych żywych i zmarłych którą odprawi i homilię wygłosi ks. Krzysztof Mierzejewski w kościele Ojców Franciszkanów. Po mszy wszyscy obecni na uroczystościach przeszli pod Pomnik w hołdzie żołnierzom Armii Krajowej, gdzie została wspólnie odmówiona Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych, odśpiewany hymn Polski oraz złożone kwiaty i zapalone znicze.