PARASOL WOT NAD LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ

 3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej oraz przedstawiciele sztabów kryzysowych samorządów terytorialnych spotkają się, aby odbyć czwarte pilotażowe szkolenie w ramach programu pk. „Parasol”.

Dwudniowe szkolenie w ramach programu pk. „Parasol” odbędzie się w dniach 25-26 marca br.
w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na strzelnicy „Anna” w Maleniskach. Rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 9.45. W warsztatach udział wezmą osoby zajmujące się na co dzień sprawami zarządzania kryzysowego w powiatach jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim oraz przemyskim. Ponadto swoją obecność potwierdziły straż pożarna i policja. Ta jakże obszerna mapa powiatów to rejon odpowiedzialności 34. Batalionu Lekkiej Piechoty, który wchodzi w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Tego typu warsztaty mają na celu przygotować samorządy oraz służby i instytucje podległe im do współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Wynikiem tych spotkań ma być  skuteczne wykorzystanie potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego.

Podczas warsztatów w pierwszy dzień przedstawiona zostanie struktura organizacyjna, przeznaczenie, misja i zadania Wojsk Obrony Terytorialnej. O godz. 10.35 zostanie przedstawiony system zarządzania kryzysowego WOT oraz zadania Zespołu Oceny Wsparcia, Zespołu Wsparcia Odbudowy i kompanijnego modułu zadaniowego. W drugi dzień warsztaty prowadzone będą na terenie strzelnicy „Anna”
w Maleniskach. W pierwszej kolejności o godz. 10.30 odbędzie się pokaz współdziałania powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jarosławia z żołnierzami 34. blp. Następnie zostanie zaprezentowany sprzęt zespołu oceny wsparcia oraz kompanijnego modułu zadaniowego, który od 1 września 2018 r. wystawia w gotowości każda z brygad utworzonych w pierwszym etapie formowania WOT (podlaska, lubelska
i podkarpacka). Na zakończenie dla wszystkich uczestników szkolenia, żołnierze jarosławskiego batalionu lekkiej piechoty wykonają praktyczny pokaz wyszkolenia.

W skład modułu zadaniowego wchodzi kilkanaście pojazdów, w tym: samochody ciężarowo-terenowe, cysterna wodna, agregat prądotwórczy, wóz zabezpieczenia technicznego, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu „quad” oraz maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Należy nadmienić, że prezentowany moduł na najbliższym spotkaniu jest tylko przykładową kompilacją sprzętu. Jego skład może być dostosowywany do konkretnej sytuacji i potrzeb.

 

Elementy systemu zarządzania kryzysowego WOT stanowią integralną część sytemu zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z pierwszych trzech brygad OT zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Procedura ich uruchomienia jest taka sama jak w przypadku innych rodzajów sił zbrojnych
i będzie realizowana zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
a wydzielone siły zostaną przekazane w podporządkowanie Dowództwa Operacyjnego RSZ. Stawiennictwo żołnierzy WOT może być realizowane w trybie natychmiastowym (w przypadku wystąpienia katastrof, awarii, wypadków o dużej skali) lub z uprzedzeniem o stawiennictwie w przypadku otrzymania informacji (prognoz) o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych (silne opady, śnieżyce, itp.).

Zespoły Oceny Wsparcia

W ramach podniesienia efektywności zarządzania kryzysowego, w tym wykorzystania sił i środków wojska we wsparciu lokalnych społeczności w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy katastrof, w dowództwie WOT powstała koncepcja utworzenia Zespołów Oceny Wsparcia. Dzięki terytorialnemu charakterowi formacji zespoły te często będą mogły być jednymi z pierwszych na miejscu zdarzenia. Ich zadaniem będzie rozpoznanie rejonu i dokonanie oceny sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeb użycia sił i środków z zasobów wojska. Wszystko po to, by w przypadku, gdy wojsko okaże się niezbędne skrócić czas jego przybycia, a także przygotować warunki do jak najszybszego jego wejścia do akcji.

Zespoły Wsparcia Odbudowy

Zespoły wsparcia odbudowy wypełniają niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły i środki użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Już po minięciu bezpośredniego zagrożenia zespół WOT-u będzie przywracał normalne funkcjonowanie na terenach objętym skutkami kryzysu. Zespoły te będą złożone z żołnierzy WOT (w tym OT) oraz pracowników resortu ON – głównie inżynierów architektury, budownictwa i logistyki, ukierunkowanych na doradztwo i ocenę możliwości wsparcia usuwania skutków klęsk żywiołowych po zakończeniu pracy zgrupowań zadaniowych w perspektywie długofalowej. Zadaniem tych zespołów jest  przygotowanie i utrzymanie wydzielonych sił do niezwłocznego i powszechnego wsparcia społeczności lokalnych przy wystąpieniu klęsk żywiołowych, katastrof oraz przeciwdziałanie i minimalizacja i usuwanie skutków, a także przywracanie stanu sprzed ich wystąpienia.

OGÓLNE INFORMACJE 3PBOT

  1. PBOT wchodzi w skład formującego się, piątego Rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. Służbę w Brygadzie pełnią zarówno żołnierze zawodowi, jak i ochotnicy – Terytorialsi z województwa podkarpackiego.

Obecnie w Podkarpackiej Brygadzie służbę pełni około 3,5 tys. żołnierzy. Bataliony lekkiej piechoty rozmieszczone są w pięciu powiatach: rzeszowskim, niżańskim, dębickim, jarosławskim i sanockim.  Około 33 proc. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej posiada wyższe wykształcenie a ponad 45 proc. średnie.  Co piąty podkarpacki “Terytorials” planuje związać swoje życie z zawodową służbą wojskową. W pododdziałach brygady służy ponad 300 kobiet.

Misją brygady jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań brygady w czasie pokoju należy m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych. Natomiast na czas wojny nasze pododdziały będą wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będą stanowić siłę wiodącą.

 

Zdjęcia: Paulina Lęcznar i Paulina Ostrowska – Reizer

por. Witold SURA

rzecznik prasowy

3.Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej

Im. płk. Łukasza Cieplińskiego

tel. 600819411

email: [email protected] lub [email protected]

 

we współpracy:

szer. OT Piotr Hryniszyn

nieetatowym specjalistą ds. komunikacji WOT z mediami