Podsumowanie działalności Klastra i nowe wyzwania

W Przemyskich Podziemiach 30 stycznia 2017r odbyło się  zgromadzenie Członków Przemyskiego Klastra  Turystycznego, którego koordynatorem jest Renata Stefaniak, prezes Fundacji Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”. Dokładnie 21 stycznia 2016 roku, 39 podmiotów podpisało porozumienie o utworzeniu  Klastra, a na koniec  roku 2016 było ich już 64.

Głównymi celami Klastra Turystycznego jest min. stworzenie wspólnej atrakcyjnej oferty turystycznej i  kompleksowej promocja Przemyśla i Regionu, kreowanie innowacyjnych produktów turystycznych, reprezentowanie wspólnych interesów i stworzenie powiązań pomiędzy członkami Klastra oraz ustanowienie wspólnej platformy wymiany informacji.

Przez ten czas udało się zrealizować kilka przedsięwzięć, a zaczęło się od imprezy „Zakochani w Przemyślu”, która niebawem zostanie powtórzona w dzień Św. Walentego, czyli popularne ,,Walentynki”.

Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców miasta i odwiedzających go turystów, było otwarciu Punktu Obsługi Ruchu Turystycznego – PORT, w pomieszczeniach kamienicy Rynek 16, który pełni  funkcję punktu informacji turystycznej, oraz  promuje regionalne produkty, rzemiosło oraz artystów.

Przemyski Klaster Turystyczny włączył się w organizację obchodów Światowego Dnia Turystyki w Przemyślu, a niebawem 18 lutego  będzie świętował rocznicę powstania KLASTRA w sali restauracyjnej przemyskiego dworca PKP.

18 lutego 2017r. odbędzie się seminarium „Kolej na Przemyśl”, którego celem jest zapoznanie wszystkich gości z oferta turystyczną Przemyśla, atrakcjami turystycznymi jakimi są obiekty infrastruktury PKP na Podkarpaciu, a w szczególności w Przemyślu. Zostaną przedstawione i omówione krajowe i międzynarodowe połączenia kolejowe z Przemyślem, istotne dla rozwoju turystyki. Spotkanie będzie okazją do wymiany ofert, nawiązania znajomości i współpracy oraz kontaktów z mediami. Atrakcją wieczoru będzie  Bal karnawałowy kostiumowy z atrakcjami, w pięknej zabytkowej Sali restauracyjnej Dworca PKP w Przemyślu.