Przemyśl Orlętom. Konkurs na projekt pomnika Orląt Przemyskich

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa ,  Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej było organizatorem wydarzeń poświęconych Orlętom Przemyskim. Muzealne spotkanie rozpoczął wernisaż wystawy „Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914 – 1919”, która została otwarta w budynku muzeum historii miasta Przemyśla.  Jednym z elementów spotkania był odczyt z pokazem multimedialnym „Orlęta Przemyskie”. Wśród zaproszonych gości był zasłużony dla Przemyśla Stanisław Żółkiewicz, człowiek który w czasach komunizmu narażał się i walczył o godne upamiętnienie Przemyskich Orląt.

Wystawa Milczącym bohaterom ….. jest pierwszą za rządów nowego dyrektora muzeum i jak sam powiedział niesamowity zbieg okoliczności wyznacza mu zarys sprawowania funkcji kierownika muzealnej placówki w Przemyślu.

Wystawa „Przemyśl Orlętom. Konkurs na projekt pomnika Orląt Przemyskich w 1938 roku”. Będzie czynna do końca października br.