ROZMAWIALI O BŁĘKITNYM SANIE

  Samorządowcy z Podkarpacia spotkali się w Przemyślu, aby dyskutować o realizacji Programu Strategicznego – Błękitny San. Spotkaniu  przewodniczył Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Adam Pęzioł Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  Aktualne zagadnienia związane z realizacją Programu omówił Marszałek Władysław Ortyl.  Podkreślił, iż program nie jest związany wyłącznie z gospodarką wodną, ale zakłada również działania związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zagrożeniom jakie może nieść za sobą rzeka San oraz rozwój turystyki na terenach położonych przy Sanie.{youtube}UpP9VZPTI58{/youtube} Marszałek zachęcał samorządowców do współpracy przy realizacji projektów w ramach tego programu. Prezes Adam Pęzioł omówił szczegółowo zagadnienia związane z finansowaniem projektów skupionych wokół programu Błękitny San. Prezydent Robert Choma zwrócił szczególną uwagę na fakt, iż program „Błękitny San”  nie jest już tylko sferą planów, ale rozpoczęły się już konkretne działania, a w Przemyślu mieszkańcy już niebawem zobaczą pierwsze jego efekty.

Program Strategiczny „Błękitny San”, podobnie jak drugi przygotowany przez władze regionalne i lokalne Program Strategiczny Rozwoju Bieszczad służy realizacji założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020. W szerszej perspektywie działania w ramach Programu Błękitny San ma on służyć temu, aby ludzie nie wyjeżdżali z tych terenów, tylko chcieli tu mieszkać i budować swoją przyszłość.