Samorządowe Spotkanie Opłatkowe

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie…” – te słowa Ewangelii według świętego Łukasza w wielu polskich domach są przypominane nim domownicy w Wigilię Bożego Narodzenia podzielą się opłatkiem, a potem zasiądą do wspólnego stołu. Również tymi słowy rozpoczyna się zawsze samorządowe spotkanie opłatkowe, organizowane od lat przez Urząd Miejski w Przemyślu wspólnie z przemyskim Starostwem Powiatowym.

 

fot. Agata Czereba (1).jpegW sali reprezentacyjnej Przemyskiej Biblioteki Publicznej spotkali się przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, instytucji i organizacji działających w Przemyślu oraz Ziemi Przemyskiej, wójtowie, radni Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Przemyskiego. Zgodnie z tradycją organizatorami i gospodarzami wydarzenia byli Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun i Starosta Przemyski Jan Pączek. Ten drugi z ważnych powodów osobistych, niestety, nie mógł osobiście uczestniczyć w spotkaniu. W związku z tym przemyskie Starostwo Powiatowe reprezentował Wicestarosta Marek Kudła. Świątecznego błogosławieństwa udzielili wspólnie Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal oraz Kanclerz Kurii Metropolitalnej obrządku greckokatolickiego Ksiądz Bogdan Stepan.

Już od wielu lat samorządowe spotkanie opłatkowe jest znakomitą okazją ku temu, by choć na chwilę wszelkie polityczne waśnie odłożyć na bok i złożyć sobie z serca płynące życzenia.

Zwracając się do zebranych Metropolita Przemyski Arcybiskup Adam Szal wspomniał minioną – trzecią niedzielę Adwentu (15 grudnia br.). Przypomniał, iż w naszym obrządku nazywamy ją niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian.

– (…) Dwa i pół tysiąca lat temu, gdy naród wybrany dostał się do niewoli babilońskiej, zostały zniszczone nie tylko ich dobra materialne, ale i duchowne. Prorok Izajasz jednak mówił do nich, jakby wbrew sytuacji, radujcie się, bo Pan jest blisko (…) Pan Bóg przychodzi do nas po to, aby być razem z nami, by dzielić nasze trudy, by nieść ze sobą nadzieję, pokój i radość. I tego chciałbym życzyć wszystkim państwu z kraju i zza granicy. A także w naszym mieście, w tej naszej małej ojczyźnie, sołectwach i gminach życzę, aby miłość, radość i pokój, te wielkie dary Chrystusa, były naszym udziałem – powiedział Arcybiskup Adam Szal.

Kanclerz Kurii Metropolitalnej obrządku greckokatolickiego Ksiądz Bogdan Stepan  podziękował za zaproszenie i przekazał świąteczne życzenia od Metropolity Przemysko-Warszawskiego tego obrządku Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza.

 

Przypomniały mi się słowa wygłoszone w Przemyślu przez świętego Jana Pawła II o naszym mieście, że Rzym składa życzenia, ale także błogosławieństwo: Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, źródło życia i świętości, błogosław temu, umiłowanemu miastu, któremu historia nie szczędziła bolesnych doświadczeń, ale także wspaniałych znaków braterstwa i chrześcijańskiej solidarności. Serce Jezusa, źródło wielkiej pociechy, Tobie oddaję dalsze pielgrzymowanie na tej przemyskiej ziemi w wierze, miłości i nadziei przyszłych pokoleń – głosił Ks. B. Stepan.

Prezydent Miasta Przemyśla życzył zgromadzonym zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia, do których dołączył życzenia noworoczne.

– (…) Życzę Państwu wytrwałości i pogody ducha, uporu w dążeniu do celu, a także mądrości i podejmowania tylko i wyłącznie trafnych decyzji – powiedział Prezydent Wojciech Bakun. – W życiu rodzinnym życzę Państwu wszystkiego co najlepsze – zdrowia i szczęścia – dla Państwa oraz dla Waszych bliskich… – dodał.

– (…) Życzę wszystkim, by to narodzone w żłobie Dzieciątko Boże było nadzieją i natchnieniem na całe przyszłe życie – powiedział Wicestarosta Przemyski Marek Kudła.

– (…) Spokoju i wytchnienia na okres świąt… A może uda się – choć życie pokazuje, że jest to bardzo trudne – przedłużyć tę Wigilię na cały, nadchodzący rok. Żebyśmy mogli ze sobą normalnie rozmawiać. Żebyśmy w naszym znajomym, koledze, przyjacielu nie widzieli wroga, a właśnie przyjaciela – życzył zgromadzonym Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak.

– (…) Dzisiejszy świat atakuje nas różnego rodzaju bodźcami. Ile trzeba mieć w sobie samozaparcia, by móc się temu przeciwstawić. Temu, co widzimy w naszych telewizorach, tabletach, laptopach i smartfonach… I ile trzeba mieć w sobie samozaparcia, by w otaczającym nas świecie zobaczyć obok siebie drugiego człowieka (…) – rzekł podczas spotkania Poseł na Sejm RP Marek Rząsa.

fot. Agata Czereba (26).jpeg

 

Uroczystość w Przemyskiej Bibliotece swoim występem uświetnili młodzi artyści – uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba UM w Przemyślu