SENATOR MATUSIEWICZ NA SPOTKANIU W ORŁACH

Kampania wyborcza do parlamentu nabiera rumieńców. Na dwa tygodnie przed głosowaniem kandydaci zabiegają o głosy wszędzie tam gdzie wyborcy nie są jeszcze zdecydowani albo we wcześniejszych głosowaniach potwierdzali swoją przychylność do kandydata. Tak też było w ten weekend w Gminie Orły, gdzie gościł kandydat na posła RP obecny senator Andrzej Matusiewicz. Ponad dwu godzinne spotkanie z wyborcami przebiegło w atmosferze spokojnej, merytorycznej dyskusji nad problemami, nie tylko polski ale i lokalnej społeczności , której kandydat ma być przedstawicielem w sejmie. Przy szczelnie wypełnionej Sali domu ludowego w Orłach członek Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Bajda zaprezentował postać kandydata i jego osiągnięcia w ostatnich latach. Senator opowiedział o swojej dotychczasowej pracy i wyjaśnił dlaczego teraz postanowił zająć się pracą w sejmie. Wiele poruszonych tematów przez Andrzeja Matusiewicza zainteresowało zebranych, którzy zadawali mu mnóstwo pytań, żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi. Przedstawiamy obszerne fragmenty spotkania z wyborcami w Gminie Orły. Na zakończenie spotkania zebrani usłyszeli od senatora zapewnienie że najważniejsza jest ciężka praca w parlamencie dla dobra Polski i jej mieszkańców, a nie obietnice, które słyszymy w ostatnim czasie, najczęściej bez pokrycia