„SKRZYPEK NA DACHU” W KRASICZYNIE

  Po kilku latach nieobecności do Przemyśla powraca Wielokulturowy  Festiwal Galicja, dzięki takim inicjatywom mieszkańcy Grodu nad Sanem mogą obcować z kulturą przez wielkie ,,K.’’ Wiele lat temu mury zamku krasiczyńskiego gościły gwiazdy światowego formatu, a Festiwal Galicja kierowany przez Krystynę Shmeruk z ,,Fundacji Dziedzictwo’’  był jednym z największych wydarzeń kulturalnych na Podkarpaciu. Tegoroczna inauguracja festiwalu reaktywowanego dzięki staraniom Centrum Kulturalnego w Przemyślu przy wsparciu Zamku w Krasiczynie zaowocowała mega wydarzeniem jakim było wystawienie na dziedzińcu  krasiczyńskiego Zamku spektaklu ,,Skrzypek na dachu’’ w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Lublinie.{youtube}J_KwYfCjKu8{/youtube}

 Zamysłem Wielokulturowego Festiwalu  Galicja jest promowanie i przybliżenie zakątków świata , które większość zna tylko z opowiadań. Rozwijanie i wspieranie kultury regionalnej, kształtowanie postaw tolerancji w stosunkach międzyludzkich. Podczas tegorocznej jedenastej już  inauguracji festiwalu  jedna z alei Zespołu Zamkowo- Parkowego w Krasiczynie zamieniła się w Ścianie płaczu ,a było to możliwe dzięki wystawie fotograficznej  –Michala Ronnena Safdie z Izraela pod takim samym tytułem  ,,Ściana płaczu’’ Zanim publiczność oklaskiwała mieszkańców Anatewki ze Skrzypka na dachu, w atmosferę żydowskiej kultury wprowadził widzów zespół „Di Galitzyaner Klezmorim” z Krakowa grający tradycyjną muzykę Żydowską.Wielokulturowy Festiwal „Galicja” to wydźwięk tęsknoty do przeszłości, do ludzi którzy tworzyli kulturę dnia codziennego, do narodów zamieszkujących na przestrzeni wieków tę ziemię. Jednym z  takich miejscem jest Zamek w Krasiczynie. Festiwal jest inspiracją i kształtowaniem zainteresowania kulturą mniejszości narodowych, chce  dotrzeć do jak najszerszego kręgu odbiorców, zaktywizować współpracę przygranicznych ośrodków kultury, uwypuklić międzynarodowe znaczenie regionu podkarpackiego.