„To co w nas najlepsze”

„To co w nas najlepsze”. Dzień Osób Niepełnosprawnych  w SOSW nr 3

To jedno z najważniejszych wydarzeń dla uczniów i pedagogów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Przemyślu. W szkole przy ul. Kapitulnej uroczyście obchodzono Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu w obecnej formie istnieje już prawie 13 lat, wcześniej w tym miejscu działał Zakład Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów, którego początki sięgają 1947 roku. Aktualnie kształci się tam młodzież niepełnosprawna ruchowo, w wieku od 13 do 24 lat. Szkoła organizuje kształcenie na poziomie gimnazjum i szkół ponadgimnazjanych. Odbywają się tam też zajęcia rehabilitacyjne.

Dzień Osób Niepełnosprawnych był okazją do prezentacji aktywności uczniów i samej szkoły.{youtube}cJIR5YOGY_o{/youtube}

Uroczystości zaczęły się od Mszy Świętej w Archikatedrze Przemyskiej. Później młodzież świętowała w murach szkoły, zaprezentowała tam m.in. specjalny program artystyczny. Jak mówiła Barbara Jabłońska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3, niepełnosprawni coraz swobodniej mogą czuć się też poza murami szkoły, bo polskie społeczeństwo dojrzewa, i ma coraz mniej problemów z akceptacją sprawnych inaczej.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Przemyślu jest jedną z dwóch publicznych placówek tego typu w Polsce. Dlatego przyjmowani są do niego uczniowie z różnych stron kraju, głównie z Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale też z Małopolski, Mazowsza i innych odległych województw.

Baza placówki umożliwia swobodne poruszanie się osobom na wózkach, o kulach lub balkonikach – służą temu podjazdy i windy, a także odpowiednio przystosowane klasy, pracownie, stołówka, korytarze, pokoje mieszkalne i łazienki. W ośrodku możliwa jest kompleksowa rehabilitacja, bo istnieje tam szkoła wraz z bazą noclegową, dostępna jest pomoc psychologiczna, rozbudowana baza rehabilitacyjna, w skład której wchodzą: basen rehabilitacyjny, sala gimnastyczna, sala do kinezyterapii oraz terapii multisensorycznej. Specjalistyczną rehabilitację zapewnia wychowankom Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, który mieści się w budynku Ośrodka, co jest dużym udogodnieniem zarówno dla uczniów jak i ich rodziców. W ramach współpracy
z ZOZ-em młodzież może korzystać m.in. z poradni rehabilitacyjnej i gabinetów fizjoterapii. Dzięki temu młodzi ludzie mają najlepsze warunki by przystosować się do w miarę normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Młodzież może wybierać między liceum ogólnokształcącym, szkołą zawodową kształcąca w zawodzie cukiernik, szkołą policealną o kierunku technik administracji, od 5 lat przy ul. Kapitulnej istnieje też gimnazjum. Niewielkie klasy pozwalają na indywidualizację procesu nauczania i dostosowanie form i metod kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów.

Na co dzień uczniowie korzystają z licznych zajęć pozalekcyjnych o charakterze rewalidacyjnym, rehabilitacyjnym i rozwijającym ich zainteresowania. Zajęcia lekcyjne odbywają się w nowoczesnych pracowniach przedmiotowych, m. in. w pracowni biologiczno – chemicznej, fizycznej, komputerowej, multimedialnym laboratorium języków obcych i pracowni cukierniczej. Jest też biblioteka, której księgozbiór liczy ponad 16 tys. woluminów oraz Internetowe Centrum Edukacji Multimedialnej mieszczące się w czytelni.

W ciągu 64 lat działalności Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów i SOSW nr 3 mury placówki opuściło ok. 3400 absolwentów. Wielu z nich do dziś utrzymuje kontakty ze szkołą i nauczycielami. Obecnie w ośrodku kształci się 160 uczniów w 12 oddziałach klasowych.