UDANA INWESTYCJA W PRZEMYŚLU

Przez wiele lat szkolny obiekt przy ulicy Tarnawskiego tętnił życiem, jednak przez ostatnie kilkanaście miesięcy straszył pustką i brakiem gwaru młodzieży, z powodu  likwidacji placówki edukacyjnej. Decyzją władz miasta Przemyśla obiekt  został adoptowany na lokale komunalne gdzie powstało 26 mieszkań  w pomieszczeniach byłego Zespołu Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących. Inwestycja powstała ze środków własnych miasta oraz czterdziestoprocentowej dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Gospodarz uroczystości, Prezydent Miasta Robert Choma wraz ze swoimi Zastępcami przy udziale dyrektora rzeszowskiego oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego, głównego wykonawcy robót, Przewodniczącej Rady Miasta Lucyny Podhalicz,  przecinając wstęgę uroczyście oddali obiekt do eksploatacji. Inwestycja powstała w bardzo szybkim dwuletnim cyklu. Przebudowa- adaptacja objęła wykonanie robót budowlanych w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją, remont elewacji, wykonanie izolacji pionowej  i wzmocnienie fundamentów oraz  instalacyjnych w tym instalacji:  elektryczna, gazowa, centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjna, domofonowa, telefoniczna  i  odgromowa. Zagospodarowany został także teren otaczający budynki , z wykonaniem  miejsc parkingowych, osłony kontenerowej oraz  placu zabaw i zieleni.