V Batalion Strzelców Podhalańskich ma nowego dowódcę

Poniedziałek, 27 maja 2019 r., zapisze się szczególnie w historii 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. Tego dnia bowiem w sercu nadsańskiego grodu odbyła się uroczystość, podczas której dowódca przemyskich podhalańczyków – ppłk Marcin Dusza przekazał dowodzenie batalionem ppłk. Marcinowi Zalewskiemu. Stało się to w obecności mieszkańców miasta, żołnierzy, strzelców Jednostki Strzeleckiej 2009 im. gen. bryg. Andrzeja Galicy, harcerzy oraz wielu innych znamienitych gości, m.in.: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marka Łapińskiego, Posłów na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza i Marka Rząsy, Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, jego Zastępcy Bogusława Świeżego, Przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Sawickiej, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Zapałowskiego, radnych: Tomasza Leszczyńskiego, Mirosława Majkowskiego, Moniki Różyckiej i Pawła Zastrowskiego oraz dowódców i reprezentantów innych służb mundurowych, kapelanów wojskowych, jak również przedstawicieli zaprzyjaźnionych z batalionem firm i instytucji.

fot. Agata Czereba (28).jpeg

 

Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia było przyjęcie przez ppłk. Marcina Zalewskiego proporca rozpoznawczego batalionu, peleryny i kapelusza podhalańskiego. Opierzenia nowego dowódcy dokonał ustępujący szef jednostki ppłk Marcin Dusza. Zaraz po tym ppłk Zalewski otrzymał ciupagę – czyli najwyższy podhalański symbol władzy oraz nieodłączny atrybut każdego podhalańczyka – odznakę batalionu. Aby formalności stało się zadość, na oczach zgromadzonych gości panowie podpisali protokół zdawczo-odbiorczy, a następnie z głośników ustawionych na przemyskim Rynku wybrzmiał meldunek o przekazaniu dowodzenia. Poniedziałkowy apel obfitował w wiele wzruszeń. Został zdominowany przez liczne wyrazy sympatii i bardzo ciepłe słowa uznania za ponadprzeciętne wpisanie się w życie nie tylko przemyskich strzelców, ale także mieszkańców naszego miasta, które – rzecz jasna – kierowane były pod adresem płk. Marcina Duszy. Wyjątkowe poczucie humoru, ogromny dystans, a jednocześnie stanowczość, profesjonalizm i bez względu na wszystko pełna gotowość do pomocy, to tylko niektóre z wywołanych cech żegnanego dowódcy 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Oprócz licznych podziękowań, żołnierze i pracownicy RON 5. bsp przekazali na pożegnanie ppłk. Marcinowi Duszy symboliczne upominki. Z rąk dowódcy 21. BSP otrzymał Kryształową Ciupagę.

Lata spędzone w Przemyślu dały mi wiele satysfakcji. Czuję się spełniony jako dowódca. Dzięki Wam – żołnierzom i pracownikom batalionu. Mogę powiedzieć – marzenia się spełniają! Pamiętam dzień, w którym rozpocząłem służbę w 5. Batalionie Strzelców Podhalańskich jako dowódca plutonu i wówczas nie przypuszczałem, że dostąpię w przyszłości zaszczytu bycia dowódcą 5 bsp. Jestem dumny, że mogę być częścią historii tego batalionu (…) – powiedział do swoich żołnierzy odchodzący z Przemyśla płk Marcin Dusza. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun podziękował pułkownikowi Duszy za kultywowanie pięknej tradycji, za ogromną otwartość i chęć pomocy miastu oraz jego mieszkańcom. Prezydent podkreślił, iż jedyne czego oczekuje od obejmującego stanowisko dowódcy ppłk. Marcina Zalewskiego, to kontynuacji tego, co rozpoczął w Przemyślu płk Marcin Dusza. Uroczystość zakończyła widowiskowa defilada wojskowa, której towarzyszyła Wojskowa Orkiestra z Rzeszowa. Oprawę artystyczną wydarzenia zapewnili wokaliści zespołu 5. BSP pod dyrekcją Elżbiety Bernatek.