VII PODKARPACKI TURNIEJ GLAZURNIKÓW SZKÓŁ BUDOWLANYCH

W Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie  zorganizowano po raz siódmy zawody glazurnicze dla uczniów szkół budowlanych województwa podkarpackiego. W Turnieju Glazurników wzięły udział zespoły uczniów z dziewięciu szkół branżowych. Patronat nad turniejem objęli: firma Greinplast Sp. z o.o. (sponsor generalny) i Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych. Do rywalizacji w VII Podkarpackim Turnieju Glazurników Szkół Budowlanych przystąpili uczniowie kształcący się w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie reprezentujący:

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,

– Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie,

– Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie,

– Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 w Miejskim Zespole Szkół nr 5 w Krośnie,

– Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu,

– Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku,

– Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej,

– Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie.

Podobnie jak w latach ubiegłych zawodnicy w części pierwszej rozwiązywali testy indywidualnie. W drugiej części dwuosobowe zespoły z poszczególnych szkół podjęły „próbę pracy”. Zadanie praktyczne polegało na wykonaniu fragmentu okładziny z płytek ceramicznych według określonego wzoru na odpowiednio przygotowanym stanowisku. Tematy zadań do obu części (teoretycznej i praktycznej) przygotowali pracodawcy z firmy Greinplast Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych, ich przedstawiciele stanowili też skład komisji konkursowej. Główny nacisk położony został na umiejętności praktyczne. Oceniano zgodność wykonania zadania z dokumentacją, jakość pracy i jej walory estetyczne, brano również pod uwagę przestrzeganie przepisów BHP podczas wykonywanych prac.

Najwyżej oceniono uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu: Sebastiana Kuśmierz i Piotra Peryt.

Drugie miejsce zajęli: Rogoz Krzysztof i Rzepka Michał z Zespołu Szkół Budowlanych Tadeusza Kościuszki w Brzozowie.

Na trzecim miejscu sklasyfikowani zostali Eryk Dobrowolski i Dominik Słonina z Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.

Najlepsze szkoły uhonorowano pucharami, wręczono medale zwycięzcom. Cenne nagrody dla najlepszych uczestników ufundowała firma Greinplast Sp. z o.o. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz pracodawcy, przedstawiciele firm i stowarzyszeń budowlanych współpracujący ze szkołą. Obecne były media. Podkarpacki Turnieju Glazurników na stałe wpisuje się w kalendarz imprez propagujących kształcenie zawodowe. Organizowane co roku w ZS ZDZ zawody są przykładem dobrej współpracy szkoły z pracodawcami branży budowlanej, stanowią też okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami zawodu na Podkarpaciu.

 

Opracowała

Barbara Rusinek

nauczyciel konsultant PCEN w Rzeszowie