W Przemyślu odbył się Kongres „Polska oświata na Ukrainie”

Polska oświata na Ukrainie była tematem Kongresu zorganizowanego w przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską  w Przemyślu oraz  Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oddział Przemyśl. Dwudniowe wydarzenie, obejmowało wykłady metodyczne z języka polskiego, warsztaty sprawdzające  kondycję  polskiej oświaty na Ukrainie odbywające się w PWSW,  sesje plenarne oraz panele eksperckie.

Wśród zaproszonych osób w kongresie uczestniczyli między innymi: przedstawiciele środowisk prowadzących nauczanie języka polskiego na Ukrainie, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Edukacji Narodowej Magdalena Turowska oraz  Rafał Wolski konsul generalny RP we Lwowie.

Dwudniowy kongres odbył się w murach PCEN oraz PWSW w Przemyślu gdzie gospodarzami byli kolejno dyrektor PCEN w Przemyślu Zbigniew Hamielec oraz Rektor PWSW – dr Paweł Trefler.

Język polski na Ukrainie jest coraz bardziej popularny i zauważany, niestety nie najlepsze stosunki polsko – ukraińskie negatywnie rzutują na rozwój polskiej oświaty na Ukrainie. Taką opinię wyrażają nauczyciele języka polskiego i przedstawiciele organizacji polskich biorący udział w Kongresie Oświaty Polskiej na Ukrainie. Skarżyli się również, że brakuje im pomocy naukowych w tym podręczników w języku ojczystym.

Obecny na Kongresie Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński zapewniał , że na szczeblu parlamentarnym w relacjach dwustronnych prowadzone są rozmowy zmierzające do poprawy polsko – ukraińskich relacji. Są także próby wpływania na stronę ukraińską, by w takim samym stopniu jak strona polska wspiera ukraińską mniejszość narodową, wspierani byli na Ukrainie żyjący tam Polacy. Marszałek przyznał , że niewystarczające jest też wsparcie ze strony Polski wobec większych oczekiwań i rosnącego zainteresowania językiem polskim na Ukrainie. W jego opinii polska oświata powinna być tam w większym stopniu wspierana przez polskie państwo, samorządy i organizacje pozarządowe.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zadeklarowała zwiększenie programów edukacyjnych, adresowanych do nauczycieli języka polskiego z Ukrainy. Podobna deklaracja padła dzień wcześniej w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli gdzie wypracowano wspólne stanowisko do powołania Ośrodka metodycznego wspierającego nauczycieli z za granicy. Ośrodek taki ma powstać w Przemyślu.