Wernisaż i podsumowanie projektu w Muzeum Dzwonów i Fajek

W Muzeum Dzwonów i Fajek odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Fajki ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej” – ubogaconej o nowe eksponaty pozyskane w latach 2014 – 2017.

Wernisaż połączony był z podsumowaniem projektu „Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego” realizowanego pod kierownictwem dr Małgorzaty Dziury a współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.  W ramach projektu były realizowane etnograficzne badania terenowe oparte na indywidualnych wywiadach pogłębionych, dokumentacją fotograficzną oraz filmową. Celem tych działań było poznanie różnych funkcji dzwonów oraz wyglądu dzwonów i dzwonnic występujących w krajobrazie pogranicza nadsańskiego.

Zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć film zrealizowany w ramach projektu o tematyce kampanologicznej oraz otrzymali związane z nim wydawnictwo książkowe.

Film ,,Dzwony w pejzażu pogranicza nadsańskiego” przekazuje bogate treści zaczerpnięte  z dziedzictwa kultury lokalnej, tradycji i przeżyć ludzkich. Piękne pejzaże nadsańskie dostarczają estetycznych wrażeń, a dźwięki dzwonów zachęcają do zadumy. Pozwala również poznać rolę i znaczenie dzwonów.