Wernisaż wystawy pt. „Moje pasje” prace malarskie i rzeźbiarskie Władysława Zycha.

W Muzeum Archidiecezjalnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu odbył się wernisaż wystawy pt. „Moje pasje” prace malarskie i rzeźbiarskie Władysława Zycha. Spotkanie zgromadziło liczne grono przyjaciół i osób zainteresowanych jego twórczością. Władysław Jan Zych urodził się i mieszka w Medyce. Jest artystą nieprofesjonalnym, tworzącym zaledwie od kilku lat, jednak ma już na swoim koncie kilka nagród z  konkursów plastycznych i poetyckich. Obecnie jest już na emeryturze i nareszcie ma czas aby poświecić się swojej pasji. Przed kilkoma laty śpiewał w Chórze Archidiecezjalnym ,,Magnificat” w Przemyślu, z którym koncertował w Rzymie.  Spotkania z Papieżem, a także obecność na Jego pogrzebie wywarły ogromny wpływ na jego wnętrze. To właśnie od tej pory zaczął pisać wiersze religijne i patriotyczne, o miłości i przyrodzie. Brał udział w III Edycji Konkursu Poetyckiego? W hołdzie Janowi Pawłowi II – Wielkiemu Polakowi” org. przez Klub Oś. Selezjańskie PSM. Otrzymał III nagrodę za wiersz pt. Pożegnanie. Natomiast w Jarosławiu w IX Regionalnym Konkursie Recytatorskim i Poetyckim im. Jerzego Hordyńskiego otrzymał wyróżnienie. Rzeźbą zadebiutował w konkursie IX Wojewódzkiego Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej Im. Antoniego Rząsy w Rzeszowie, w którym otrzymał wyróżnienie za pracę pt. ?Syn Boży i Duch Święty”. Wystawiał swoje prace w Przemyślu, Jarosławiu, Zakopanem i Medyce. Jest też autorem popiersia Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego i Matki Teresy z Kalkuty. Figura Św. M. M. Kolbe jest w Albanii wraz z figurą Chrystusa na krzyżu. Jego rzeźba Chrystusa ukrzyżowanego pokaźnych rozmiarów zdobi przedsionek nowego kościoła parafialnego w Medyce. Za prace na V Regionalnym Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej otrzymał wyróżnienie, a na VI,  II nagrodę w dziedzinie malarstwa. Jest autorem własnej techniki płaskorzeźb ikon. Posiada wiele prac we własnych zbiorach i prywatnych. Na wernisażu prezentacji jego dorobku artystycznego dokonała pani Rita Dwernicka. Przewodnim tematem ekspozycji są pejzaże i kwiaty oraz motywy religijne. Goście z zachwytem oglądali prezentowaną sztukę, która cieszyła się dużym zainteresowaniem i wzbudzała podziw wśród uczestników wernisażu. Prace możemy podziwiać w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu do 20 marca 2016r.