Wszystko, co człowiek tworzy, ma obok innych wymiarów, wymiar estetyczny

Prof. dr hab. Jan Rylke jest artystą malarzem, performerem i specjalistą w dziedzinie sztuki ogrodowej. Uważa, ze wszystko, co człowiek tworzy, ma obok innych wymiarów, również wymiar estetyczny. Nie można od tego uciec – czy to będzie ludzkie ciało, ubranie, mieszkanie, ulica czy krajobraz.

Obecnie pracuje  na Uniwersytecie Przyrodniczy w Lublinie, na wydziale Ogrodnictwie i Architektury Krajobrazu wcześniej był wykładowcą i kierownikiem Katedry Sztuki Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Na podsumowaniu sesji natura – kultura w Bolestraszycach pokazał dokumentację z działań pod hasłem: kultura niezależna 1984-2016. Przedstawiona przez niego plansza była wcześniej zrobiona na imprezę Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak się wyraził Jan Rylke ,,zamiast telewizora dodałem do niej zdjęcia z tamtej imprezy i swoje oczy”.