XIV Międzynarodowy plener malarski w Boguchwale

Plener malarski w Boguchwale to coroczne wydarzenie kulturalne na Podkarpaciu.
Już od 14 lat podrzeszowska miejscowość gości artystów malarzy z Polski, Słowacji Czech i Ukrainy. Wśród artystów należy wymienić nazwiska które od lat tworzą trzon – fundament plenerów boguchwalskich: prof. Piotr Błażejewski, prof. Tadeusz Błoński, prof. Andrzej Grenda, prof. Romuald Kołodziej czy prof. Andrzej Markiewicz i dr Krzysztof Ludwin z Krakowa.

Spotkania artystów mają na celu pokazanie aktualnych tendencji we współczesnej sztuce polskiej oraz promowanie poprzez sztukę piękna ziemi Podkarpackiej. Dzięki dotychczasowym plenerom malarskim, Boguchwała znalazła się na kulturalnej mapie Polski, wpisując się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych.

Organizatorami tegorocznego, już 14 pleneru malarskiego jest Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Gmina Boguchwała i Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale. Pomysłodawcą i komisarzem dotychczasowych plenerów był i jest prezes Podkarpackiej Zachęty Jacek Krzysztof Nowak.

W ramach pleneru organizowany jest każdorazowo „Wieczór Muzyki i Plastyki”. Jest to impreza towarzysząca plenerowi dostępna dla wszystkich zainteresowanych.