Zapraszamy do udziału w III Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”

Przemyska Biblioteka Publiczna oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu zapraszają uczniów klas I–III szkół podstawowych miasta i powiatu przemyskiego do udziału w III Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2020 r.

Regulamin Konkursu

Organizatorzy:

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Przemyślu.

Cele konkursu:

 • rozwijanie dziecięcych zainteresowań czytelniczych,
 • popularyzowanie polskiej literatury dla dzieci,
 • upowszechnianie kultury żywego słowa i kształcenie nawyków pięknego mówienia.

Założenia i przebieg konkursu:

 • konkurs adresowany jest do uczniów klas I–III szkół podstawowych miasta i powiatu przemyskiego,
 • placówka biorąca udział w konkursie może być reprezentowana maksymalnie przez 5 uczestników,
 • każdy uczestnik konkursu prezentuje 2 wiersze, jeden autorstwa Urszuli Kozłowskiej, drugi innego polskiego autora,
 • czas prezentacji nie powinien przekroczyć 7 minut,
 • do oceny konkursu powołana zostanie komisja,
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów.

Termin konkursu:

 • konkurs odbędzie się 16 marca 2020 r. (poniedziałek), początek o godz. 10.00 w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, ul. Grodzka 8,
 • podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w tym samym dniu,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia do Działu dla Dzieci i Młodzieży PBP, ul. Grodzka 8, do 10 marca 2020 r.
 • kontakt w sprawie konkursu: Dział dla Dzieci i Młodzieży, tel. 16 678 63 87, 16 675 16 75 wew. 501, e-mail: [email protected].