Zbliża się ważna data dla rocznika 1953…. dyżur ekspertów ZUS

Osoby urodzone w 1953 roku i pobierające wcześniejszą emeryturę, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach. Przeliczenie emerytury powszechnej oraz renty rodzinnej po takich osobach nastąpi z urzędu. Natomiast ubezpieczeni, którzy nie składali wniosku o emeryturę w wieku powszechnym, mogą go zgłosić najpóźniej do 11 stycznia 2021 r.


Z przeliczenia świadczenia mogą skorzystać osoby, które:

  • urodziły się w 1953 roku i pobierały lub nadal pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r. (niezależnie od tego czy ZUS decyzję w sprawie emerytury wcześniejszej wydał przed tym terminem, czy po nim)
  • lub mają prawo do renty rodzinnej po takich emerytach.

 

„Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Te osoby otrzymają emeryturę w nowej wysokości od miesiąca złożenia wniosku”.

 

„Inaczej jest w przypadku osób, które mają już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych. Oni  nie muszą składać wniosku.
ZUS po 11 stycznia 2021r. sam przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów”.

 

Każda osoba otrzyma w tej sprawie decyzję z nową wysokością świadczenia. Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej.

Te same zasady będą zastosowane w przypadku renty rodzinnej przyznanej po zmarłym, który pobierał emeryturę wcześniejszą. Jeśli nowa wysokość emerytury lub renty rodzinnej po przeliczeniu będzie wyższa od pobieranej dotychczas, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie. Wypłata wyrównania nastąpi w styczniowych i lutowych terminach wypłaty świadczeń. Jeżeli realizacja wypłaty w tych terminach nie będzie możliwa to odbędzie się  w najbliższym możliwym terminie wypłaty świadczenia. Więcej informacji znaleźć można na www.zus.pl

 

Rzeszowski Oddział ZUS serdecznie zaprasza do skorzystania z telefonicznego dyżuru eksperckiego poświęconego emeryturom osób urodzonych w 1953 roku. Dyżur odbędzie się 8 stycznia 2021 r. w godz. od 9:00-10:30 pod numerem tel. 17 858 61 85.

 

W trakcie dyżuru telefonicznego eksperci ZUS wyjaśnią m.in.:
•             komu przysługuje wyrównanie emerytury i kiedy zostanie ono wypłacone,

  • kto musi złożyć wniosek o przeliczenie, a komu ZUS przeliczy emeryturę z „urzędu”,
  • czy rodzinie zmarłego emeryta urodzonego w 1953 r. przysługuje wyrównanie

 

 

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim