O tym rozmawiano w Przemyślu – ,, Współczesny człowiek w obliczu niepełnosprawności”

W Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.  ,, Współczesny człowiek w obliczu niepełnosprawności”, w której swoje wykłady przedstawili: dr hab. Mieczysław Dudek, mgr Joanna Sasinowska, Katarzyna Orzeł, Joanna Tomczyk, Maciej Szymański.  Uczestnikami  tego wydarzenia byli pedagodzy, psychologowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z niepełnosprawnością. 

Organizatorami konferencji był : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu, Przemyska Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół oraz Filia Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Przemyślu.

Odbyło się wiele wykładów ekspertów w tej dziedzinie, które przedstawili; dr hab. Mieczysława Dudka prof. SAN „Zespół wypalenia sił rodziców i dzieci z niepełnosprawnością”, mgr Katarzyny Orzeł „Autyzm zaburzenie neurorozwojowe, niepełnosprawność czy rodzaj osobowości – fakty i mity”. „Ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w polskim systemie oświaty” przedstawiła mgr Joanna Tomczyk. 

Tematami, które również interesują rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej były formy wsparcia, o których mówił w wykładzie mgr Maciej Szymański dyrektor PFRON Oddział Podkarpacki w Rzeszowie „Formy wsparcia kierowane do środowiska osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON” oraz prezentacja mgr Joanny Palliardi- Madej PWN „Możliwości pozyskania środków dotacji na podręczniki dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.