Konkurs Literacki – „Dziadkowie są jak album z dzieciństwa, pełen historii i wspomnień”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu zapraszają mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego w wieku 13–30 lat do udziału w Konkursie Literackim „Dziadkowie są jak album z dzieciństwa, pełen historii i wspomnień”. Prace konkursowe należy dostarczyć do 28 września br.

Regulamin konkursu

ORGANIZATORZY

 • Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego,
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu.

CELE KONKURSU

 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania doświadczeń, spostrzeżeń, wiedzy poprzez tekst literacki.
 • Integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta i regionu.

UCZESTNICY KONKURSU

 • Konkurs adresowany jest do mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego w wieku 13–30 lat.

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie tekstu w formie listu, opowiadania lub eseju nawiązującego do tematu konkursu.
 • Adresatami listu, postaciami opowiadania, eseju mogą być dziadkowie prawdziwi lub wymyśleni.
 • Praca konkursowa nie może zawierać danych osobowych.
 • Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, 14 pkt i zawierać nie więcej niż 5000 znaków ze spacjami.
 • Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do zgłoszonego na konkurs tekstu.
 • Do oceny prac zostanie powołana komisja, która oceni ich zgodność z tematem konkursu, walory literackie i poprawność językową.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.

TERMIN KONKURSU

 • Konkurs trwa od 2 sierpnia do 28 września 2021 r. Pracę wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać do Przemyskiej Biblioteki Publicznej (Czytelnia Główna, ul. Grodzka 8) lub przesłać na adres e-mail: [email protected] z dopiskiem w tytule e-maila „konkurs literacki 2021”.
 • Wyniki konkursu zostaną przesłane na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail oraz podane na stronie internetowej przemyskiej biblioteki.
 • Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82, e-mail:[email protected].