Dwa pokolenia, dwie świąteczne niespodzianki, jedna radość z narodzenia Pana

Pozostając jeszcze w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia prezentujemy Państwu dwie niespodzianki, jakie przygotowały dla Was dwa pokolenia przemyskich artystów – zespół Szarotki z Klubu 5.batalionu strzelców podhalańskich oraz muzycy – klubowicze Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

Pierwszą ze wspomnianych niespodzianek jest Koncert Kolęd i Pastorałek, który przygotował dla Państwa zespół Szarotki z Klubu 5.batalionu strzelców podhalańskich.

Szarotki to zespół wokalno – instrumentalny 5.batalionu strzelców podhalańskich z Przemyśla złożony z dzieci, młodzieży oraz zawodowych żołnierzy. Koncert przygotowywany był przez pół roku z zachowaniem sanitarnych obostrzeń w okresie pandemii. Poniżej prezentujemy wideo z zapisem koncertu.

Film zrealizowany został dzięki: TVPodkarpacka, Przemyskiemu Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, instruktorom z Klubu 5.bsp oraz – oczywiście Szarotkom.

Do tradycji Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury wpisały się wieczory kolędowo – opłatkowe. Uczestniczą w nich klubowicze, przyjaciele, sympatycy i zaproszeni goście… 16 stycznia 2020 r., krótko przed pandemią odbył się wieczór kolęd pt. „Biesiada z kolędą”. Wydawanie świątecznych tomików i kolędowanie rozpoczęło się w klubie w 1995 roku i z niewielkimi przerwami jest kontynuowane do dzisiaj. Bieżący rok, podobnie jak ten co mija sprawił, iż z powodu ograniczonych warunków spotykania się wykorzystywane są internetowe środki przekazu. Już na wiosnę Stowarzyszenie rozpoczęło prezentację wierszy przez lokalnych poetów, co podsumowały VI Nadsańskie Spotkania Poetyckie. Mając nadzieję na powrót tradycyjnych spotkań poetyckich, muzycznych i teatralnych RSTK postanowiło zaprezentować skromny zwiastun tego, co wkrótce nastąpi.

Dzisiaj są to kolędy w wykonaniu klubowych muzyków: Małgorzaty Stankiewicz (gitara, śpiew), Jerzego Markowicza (gitara, śpiew), Mateusza Pieniążka – gościnnie (fortepian, śpiew) oraz towarzyszącego autora pastorałki Tadeusza Tłuścika. Muzycy w większości zaprezentowali własne kompozycje. Małgorzata Stankiewicz – pastorałka „Kolędować” – słowa i muzyka – własne; kolęda „Zima” – słowa: Teresa Paryna, muzyka Małgorzata Stankiewicz; Jerzy Markowicz – kolęda „Nie było miejsca dla Ciebie”- muzyka – ks. Józef Łaś, słowa – ks. Mateusz Jeż; kolęda „Szara kolęda” – słowa Seweryn Krajewski, muzyka – Krzysztof Komeda, kolęda „Jezusa narodzonego” – autor i kompozytor – nieznani; Mateusz Pieniążek – pastorałki „A witajże Jezusie” oraz „Święty podarunek” – słowa i muzyka własne. Mateusz Pieniążek jest autorem muzyki do pastorałki Tadeusza Tłuścika „Pastorałka z Przemyśla z Kruhela Małego”, którą wykonał razem z autorem akompaniując na fortepianie. Na zakończenie wszyscy odtwórcy wykonali piosenkę „Przekażmy sobie znak pokoju” – słowa Krzysztof Jaślar, Jan Kazimierz Łojan, muzyka Zbigniew Górny.

Zapraszamy do oglądania i… wspólnego kolędowania!

 

 

tekst : Agata Czereba  UM w Przemyślu