PWSW u progu nowego roku akademickiego, czyli „nowinki” z uczelni

 • Było. Minęło?

Ubiegły rok akademicki nie należał do łatwych. Pandemia koronawirusa skomplikowała funkcjonowanie wielu instytucji, w tym naszej uczelni, ale z tego trudnego okresu (który – mam nadzieję – się nie powtórzy) wyszliśmy zwycięsko. Nie bez znaczenia dla organizacji roku akademickiego był fakt funkcjonowania w PWSW już od kilku lat Platformy Edukacyjnej, dzięki której bez większych komplikacji naszym studentom udało się zaliczyć pełen emocji, nieprzewidywalny semestr letni. Zostały wybrane ponadto władze uczelni – temat ten był poruszany w prasie, nie bez przekłamań, bo w oparciu o nierzetelne źródła, ale staraliśmy się (podczas spotkań z redaktorami, kolejnymi sprostowaniami) wytłumaczyć skomplikowane, przez co dla wielu niezrozumiałe, procedury wyboru władz rektorskich.
Odnotowaliśmy ponadto kolejny sukces związany z rankingiem Perspektyw (2020) – jesteśmy w pierwszej dziesiątce (9-te miejsce) wśród Publicznych Uczelni Zawodowych w Polsce tego prestiżowego konkursu. Na Podkarpaciu uplasowaliśmy się na drugim miejscu. Lokata uczelni w zestawieniu została obliczona na podstawie następujących kryteriów: prestiż uczelni, sytuacja absolwentów na rynku pracy, znaczenie (siła) naukowe uczelni, warunki kształcenia przez zatrudnioną kadrę oraz umiędzynarodowienie kształcenia.
Co było, nie minęło. Nadal znajdujemy się w okresie pandemicznym i jesteśmy zobligowani do przestrzegania zasad bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Jak to wygląda w praktyce w naszej uczelni? Wprowadzony został hybrydowy sposób nauczania, tzn. część zajęć nadal odbywa się online (np. wykłady, lektoraty, ćwiczenia), te zaś zajęcia (laboratoria), które wymagają ćwiczeń pod okiem specjalisty i specjalistycznego sprzętu realizowane są w zmniejszonych grupach w sposób tradycyjny. Do minimum ponadto został zredukowany bezpośredni kontakt studentów z pracownikami administracji i większość spraw załatwiana jest dzięki Internetowi.

 • Nowy rok, nowe wyzwania, nowe…

Inauguracja roku akademickiego również przybrała wirtualny charakter, była bowiem transmisją „na żywo” udostępnioną na naszej stronie na Facebooku i w serwisie You Tube. Immatrykulacji studentów dokonał prorektor ds. studenckich dr Robert Oliwa, który rozpoczął pracę na tym stanowisku 1 października 2020 roku. W inauguracji nie wziął udziału prorektor ds. współpracy i rozwoju dr Sławomir Solecki ze względu na objęcie JM kwarantanną.
W nowy rok akademicki, mimo oczywistych obaw, wkraczamy z zadowalającą liczbą studentów, bo utrzymującą się na poziomie podobnym do lat ubiegłych. PWSW kształci obecnie około 1000 studentów. Wprowadzenie zmian w trybie kształcenia polegających m.in. na zaostrzeniu przepisów dotyczących uzyskiwania przez studentów tzw. indywidualnego systemu studiowania, wnikliwa analiza i weryfikacja efektów kształcenia – i co się z tym wiąże – podniesienie jakości kształcenia, miały zapewne wpływ na zmianę „struktury” grupy kandydatów, następnie nowo przyjętych studentów, bo znacząco zmniejszyła się średnia wieku tychże, większość podejmujących studia w PWSW to tegoroczni maturzyści, zmniejszyła się ponadto liczba kandydatów obcokrajowców.
W roku akademickim 2020/2021 rozpoczęliśmy kształcenie na 12 kierunkach studiów, w tym 11 licencjackich (5 inżynierskich) oraz 2 magisterskich* (oficjalnie zajęcia będą odbywać się od 19 października).

Nie zostały uruchomione studia na kierunkach: filologia polska, socjologia oraz stosunki międzynarodowe. Powodem dla podjęcia takiej decyzji jest oczywiście interes uczelni – nie tylko ekonomiczny, ale również ten, który stanowi o jej prestiżu. Liczba kandydatów na studia na wymienione kierunki malała z roku na rok, kierunki te nie cieszyły się popularnością w ostatnich latach, choć w początkowym okresie funkcjonowania każdego z nich odnotowywaliśmy liczbę kandydatów – około lub ponad – 100. Skończyła się pewna „moda” na wymienione kierunki, ponadto – i to najważniejszy czynnik, który miał wpływ na spadek zainteresowania nimi – nasycił się rynek pracy absolwentami studiów o profilu humanistycznym oraz społecznym. Rynek pracy to jeden z najważniejszych czynników branych pod uwagę podczas przygotowywania/planowania oferty dydaktycznej w uczelniach o profilu praktycznym, a taką jest Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Uczelnie publiczne tego typu nie prowadzą np. studiów na kierunkach pod szyldem „filologii”, w tym filologii polskiej, której program bliższy jest standardom ogólnoakademickim, a bez specjalności opartej na tzw. twardych kompetencjach (dotyczy w tym przypadku specjalizacji nauczycielskiej, której prowadzenie w PWSW jest niemożliwe, bądź trudne do zrealizowania**) ten kierunek nie ma rynkowej wartości. W opinii Senatu PWSW wskazane kierunki, nie tylko ze względu na małą liczbę kandydatów, powinny zostać wycofane z oferty dydaktycznej PWSW, do której to opinii Rektor się przychylił. W ich miejsce mogą zostać powołane inne, odpowiadające potrzebom lokalnego rynku pracy.

 • Nie zamykamy się

Mimo utrudnionych warunków funkcjonowania i braku możliwości organizowania spotkań o masowym charakterze, w tym imprez, konferencji cyklicznych, nie zamykamy się „na świat” i tę część naszej działalności. Będziemy spotykać się z miłośnikami nauki online. Już teraz planujemy cykl wirtualnych spotkań w ramach Dni Warsztatów i Wykładów Otwartych oraz konferencję poświęconą problematyce transportu i logistyki. Optymizmem napawia fakt, że webinary przygotowane przez nas w okresie wakacyjnym cieszyły się dużym zainteresowaniem, będąc jednocześnie dobrą lekcją zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników po drugiej stronie ekranu.
O wielu z wspomnianych tu kwestii opowiada Rektor PWSW dr Paweł Trefler w wywiadzie, który udostępniam tutaj:  https://youtu.be/P2rTBA4TJJQ

 

Rektor odpowiada na pytania:

 1. Plany na nową kadencję. Z czego JM Rektor jest dumny?
 2. Co zaskoczyło Rektora, kiedy objął najwyższe stanowisko w uczelni?
 3. Co składa się na sukces w rankingu Perspektyw? (tutaj m. in. O DID – Dydaktyczne Inicjatywy Doskonałości, w ramach których dwukrotnie otrzymaliśmy nagrodę)
 4. Jakie cele do zrealizowania na najbliższy czas?
 5. Które kierunki cieszą się największą popularnością?
 6. Jak uczelnia reaguje na problem niestabilnego rynku pracy?
 7. Kiedy rozpoczną się zajęcia i w jakiej formie będą realizowane?
 8. Jak PWSW przygotowana jest do e-learningu?
 9. Kilka słów dla studentów…

 

Polecam PWSW w Przemyślu Państwa uwadze ze względu na różnorodność jej działań i powiązanie z lokalnym środowiskiem biznesowym, kulturalnym, naukowym.

 

Ewelina Kasperska

rzecznik prasowy PWSW w Przemyślu