Konferencja prasowa w PWSW w Przemyślu z udziałem Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha

W auli Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa z udziałem rektora dr Pawła Treflera, prorektora dr Sławomira Soleckiego oraz wicemarszałka Województwa Podkarpackiego Piotra Pilcha.

Podczas konferencji poinformowano o przyznanej uczelni przez Samorząd Województwa Podkarpackiego dotacji celowej na organizację Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowej dla kierunku Projektowanie Graficzne.

Ponadto została przedstawiona wizja rozwoju uczelni w najbliższych latach, w tym nowopowstałe kierunki kształcenia, takie jak „Inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów” oraz „Informatyka w biznesie”. Jak stwierdził wicemarszałek Piotr Pilch, uczelnia podąża w dobrym kierunku, dopasowując nowe kierunki kształcenia do zapotrzebowania gospodarki Podkarpacia i regionalnego rynku pracy.

W trakcie konferencji przedstawiono również inne działania i projekty prorozwojowe realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu.

Jest to między innymi Międzynarodowa Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego, która przez przemyską placówkę organizowana była w tym roku już po raz siódmy. Szkoła letnia ma za zadanie zainteresować młodzież z zagranicy współczesnym społeczeństwem polskim, historią oraz kulturą i bogactwem języka polskiego. W tegorocznej edycji, w okresie wakacji uczestniczyła w niej blisko setka młodzieży.

Innym sukcesem przemyskiej PWSW jest nadane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawnienie do organizowania certyfikowanych egzaminów z języka polskiego jako języka obcego na poziomach : B1, B2, C1 i C2 dla osób dorosłych oraz na poziomach B1 i B2 dla dzieci i młodzieży. Egzamin dotyczy obcokrajowców oraz obywateli polskich na stałe mieszkających poza granicami
naszego kraju.

Od października 2018 r., w przemyskiej uczelni z myślą o nauczycielach języka polskiego z zagranicy zostanie również uruchomiony kierunek studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Będzie on miał na celu przygotowanie do pracy w charakterze lektorów języka obcego na kursach w Polsce oraz placówkach zagranicznych.

Rozwój PWSW to również aktualnie realizowane projekty dofinansowywane. Podczas konferencji wspomniano o projekcie płatnych praktyk zawodowych dla studentów PWSW, projekcie skierowanym do osób starszych – „Kompetentny Senior Ambasadorem Społeczeństwa Wiedzy”, który realizowany jest w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz projekcie dedykowanym studentom – „Twój Pewny Krok na Ścieżce Kariery-Rozwój Wysokiej Jakości Usług Akademickiego Biura Karier PWSW w Przemyślu Wsparciem Zawodowego Startu Studentów”

Najważniejszym celem tego ostatniego projektu jest wzmocnienie potencjału jakim dysponuje Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w zakresie świadczenia usług wspierających aktywność zawodową studentów. Projekt obejmuje zadania związane ze wsparciem studentów wchodzących na rynek pracy.

Kluczowe działania podejmowane przez PWSW w Przemyślu zdaniem Rektora dr Pawła Treflera zmierzają do podnoszenia jakości oferowanych kierunków studiów inżynierskich i licencjackich o profilu praktycznym, zacieśniania dobrej współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym uczelni oraz do umiędzynarodowienia kształcenia w przemyskiej uczelni dzięki Programowi Erasmus+ oraz współpracy ze środowiskami polskimi na Wschodzie.

wiadomość własna PWSW w Przemyślu

zdjęcia: Taras Iszczyk  PWSW w Przemyślu

video TVPODKARPACKA