Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej będące instytucją kultury Województwa Podkarpackiego będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W Przemyślu, w obecności Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz marszałek Władysław Ortyl i członek zarządu Piotr Pilch podpisali w tej sprawie list intencyjny. W uroczystości udział wzięli ponadto: arcybiskup Józef Michalik, posłowie na Sejm RP: Krystyna Wróblewska, Anna Schmidt-Rodziewicz i Andrzej Matusiewicz, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, prezydent Przemyśla Robert Choma wraz z zastępcami Januszem Hamryszczakiem i Grzegorz Hayder. W liście intencyjnym strony wyraziły „wolę ścisłej współpracy w celu polepszenia warunków realizacji przez Muzeum zadań statutowych i zapewnienia warunków rozwoju Muzeum dla możliwie szerokiego upowszechnienia wiedzy na temat historii, kultury i tradycji Ziemi Przemyskiej i jej znaczenia w dziejach Polski”.

Jednocześnie w dokumencie potwierdza się ponad 100-letnią historię muzeum, jego wysoki poziom działalności, wagę i znaczenie dla kultury polskiej działalności naukowej, edukacyjnej a także znaczenie muzealnych zbiorów.

 

 

Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński przed podpisaniem listu intencyjnego skierował kilka słów do uczestników wydarzenia:

– Spotykamy się dziś w Przemyślu, aby omawiać niezwykle ważne wydarzenia i decyzje, jakie władze państwa przy wsparciu polskiego parlamentu podejmują w ostatnich latach, by w różnych miejscach wzmacniać naszą piękną i wspaniałą Ojczyznę, a w naszym przypadku Ziemię Przemyską, chcąc zasilić Przemyśl, a tym samym przypomnieć, jakie zasługi miał dla budowy i rozwoju państwa polskiego – zaznaczył wyraźnie marszałek.

Wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński powiedział, że współprowadzenie muzeum przez ministerstwo to przywilej:

– Dziękuję za zaproszenie do Przemyśla i do tego wspaniałego muzeum. To jest wielki przywilej, że minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego może podejmować taką decyzję. Dziś podpisujemy list intencyjny dotyczący współprowadzenia muzeum przez ministerstwo, a więc zostaje podjęta decyzja systemowa o wsparciu tej wspaniałej instytucji. Ta decyzja wpisuje się w naszą politykę wspierania dziedzictwa narodowego ostatnich lat – powiedział prof. Piotr Gliński, jednocześnie dodając:

– W 100-lecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości mogę także powiedzieć, że najprawdopodobniej uda się wpisać twierdzę przemyską na listę Pomników historii – za co został nagrodzony gromkimi brawami.

Marszałek Władysław Ortyl nawiązał do dziedzictwa kulturowego, które na Podkarpaciu skutecznie udaje się łączyć z nowoczesnością:

– Wszyscy wiemy, jak ważną rzeczą jest dziedzictwo, jak ważna jest kultura, a my na Podkarpaciu chcemy to dziedzictwo kulturowe wiązać z innowacjami, z rozwojem przemysłu – i to się nam udaje. To, że jesteśmy konserwatywni, że szanujemy wszystko to, co u podstaw dobrego życia i funkcjonowania ma miejsce, to w ogóle nie przeszkadza temu, żeby dynamicznie się rozwijać, to wręcz pasuje do siebie. Zobowiązaliśmy się, że jako samorząd weźmiemy pod swoje skrzydła inną wartościową jednostkę, muzeum w Sanoku. To instytucja powiatu, ale mająca olbrzymie znaczenie dla regionu, ze znakomitymi zbiorami Zdzisława Beksińskiego. Decyzje już są podjęte, będziemy współprowadzić tę jednostkę – powiedział marszałek Ortyl.

Członek zarządu województwa Piotr Pilch dziękował premierowi Piotrowi Glińskiemu za zaangażowania na rzecz współprowadzenia muzeum przez ministerstwo:

– Jestem związany z Przemyślem od wielu lat, dlatego cieszę się że w imieniu województwa podkarpackiego, będę mógł podpisać ten list intencyjny podpisać. To wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu polskiego rządu, pana premiera osobiście, za co dziś bardzo dziękuję, za co dziękuje cały Przemyśl.

W 2020 r. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu będzie obchodzić jubileusz 110-lecia swojej działalności w przestrzeni kulturowej Polski południowo-wschodniej. Wieloletnia skrupulatność w ochronie artefaktów zaowocowała bogatymi zbiorami, niejednokrotnie będącymi ewenementem w skali całego kraju, ale także w skutek jej wpływu gotowością wielu podmiotów do przekazywania na rzecz tego muzeum w formie darowizn wszelkiego rodzaju pamiątek. Przemyskie Muzeum posiada niezmiennie narodowy charakter z uwagi na imponujące zbiory z dziedziny archeologii, etnografii, historii, sztuki, rzemiosła i przyrody oraz pokaźną bibliotekę z kolekcją starodruków.

Zbiory te są eksponowane obecnie na różnych wystawach w trzech budynkach muzealnych zlokalizowanych na Starym Mieście w Przemyślu. Szczególną wartość historyczną posiada jeden z oddziałów Muzeum w Przemyślu – Muzeum Dzwonów i Fajek, które w unikatowy sposób dokumentuje tradycje fajkarskie i ludwisarskie pogranicza wschodniego.

Ochrona dorobku kulturowego pogranicza kulturowego w obrębie aktywności Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu to tylko jeden z elementów ożywionej działalności tej instytucji. Odgrywa ona istotną rolę w życiu kulturalnym tej części Polski, prowadząc szeroko pojętą edukację kulturalną oraz inicjując wydarzenia artystyczne i kulturalne, w tym także te o charakterze ogólnopolskim.

Muzeum organizuje działalność inwetaryzacyjną i badawczą na terenach dawnych Kresów południowo-wschodnich, jak również z powodzeniem współpracuje z ukraińskimi instytucjami kultury w zakresie zabezpieczania polskiego dziedzictwa kulturowego. Rozmiar i zakres funkcjonowania Przemyskiego Muzeum w krajobrazie kulturalnym wiąże się koniecznością ciągłego poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania stałych, ale także nowych i nowatorskich projektów.

Nie wszystkie przedsięwzięcia służące poszerzaniu działalności muzeum i roztaczaniu jego opieki nad nowymi dziedzinami dorobku kulturowego mogły otrzymać wsparcie finansowe ze strony Województwa Podkarpackiego, bowiem możliwości budżetowe są mocno ograniczone – dotacja podmiotowa na 2018 roku wyniosła 4 638 443 zł. Stabilność dodatkowego stałego finansowania dałaby szansę na znaczniej bardziej zauważalne zaangażowanie się Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  w Przemyślu w działalność statutową obejmującą coraz to nowe aspekty.

Informacja własna – Biuro Prasowe UMWP

Tekst: D. Kozik