Budżet Przemyśla na 2019 rok nie uzyskał poparcia wszystkich radnych

Jedna z ostatnich sesji w roku zawsze przykuwa szczególne zainteresowanie mieszkańców Przemyśla Wtedy to przemyscy radni głosują nad  budżetem miasta. Tak też stało się i tym razem ostatnie posiedzenie rady w roku 2018 było prawie w całości poświęcone budżetowi na rok 2019 r.

W budżecie miasta na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 381 549 200 zł oraz wydatki w kwocie 364 604 962 zł. Zadłużenie miasta Przemyśla na koniec 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wynosi 152 737 782 zł. Według wieloletniej prognozy finansowej dług ten ma zostać w całości spłacony dopiero w 2029 r.

Czy jest to budżet marzeń dla nowo wstępującej na stanowisko skarbnik miasta Moniki Czuryk ?

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem dla naszego miasta bez dużych inwestycji. Wśród tych które zaplanowano znajdują się między innymi: rozbudowa dróg i remonty chodników, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa placu handlowego “Zielony Rynek”, przebudowa budynku przy ul. Ratuszowej na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji, przebudowa pomieszczeń w budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych UM. Dzięki dofinansowaniu niektórych inwestycji będzie można dokończyć przebudowę i wyposażenie istniejącej Podziemnej Trasy Turystycznej, budowę hali sportowej przy SP nr 14 oraz Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu.

Jest to budżet taki na jaki nas w chwili obecnej stać, skwitował krótko prezydent miasta Wojciech Bakun.

W budżecie miasta jest również taka składowa jak nadwyżka. Planowana w tym budżecie na kwotę 16 944 238 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Złośliwi pewnie powiedzą rok stracony, bez konkretnych inwestycji. Tak, ale przynajmniej z częściową spłatą kredytów. Coś trzeba wybrać. Nikt nie obiecywał że będzie łatwo.

Budżet Przemyśla na 2019 rok uzyskał poparcie 16 radnych, przeciw był Andrzej Berestecki (PiS) oraz 5 radnych wstrzymało się od głosu, z PiS: Daniel Dryniak, Maciej Kamiński, Wojciech Rzeszutko. Oraz z SLD: Bogumiła Nowak, Janusz Zapotocki.