NASZ PRZEMYŚL – LIPIEC 2020 NUMER 7 / 189

NASZ PRZEMYŚL LIPIEC 2020

W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej 25 czerwca została otwarta wystawa 96 x Giewont. Prezentowane prace pochodzą z kolekcji Elżbiety i Andrzeja Kubasiewiczów. Wśród autorów znajdują się tak znamienici artyści jak m.in. Emil Krcha, który nim rozpoczął studia w ASP w Krakowie w 1914 roku wstąpił do 1 kompanii I baonu 2 Pułku Piechoty I Brygady Legionów Polskich, Stanisław Kamocki służący w I Brygadzie Legionów Polskich, Władysław Bielecki, który w czasie I wojny światowej walczył w 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich, Teodor Grott kształcący się u Leona Wyczółkowskiego i Floriana Cynka, Józef Feliks Krzesz-Męcina uczeń Jana Matejki, Christo Kutew kształcący się pod okiem Leona Wyczółkowskiego oraz Stanisława Wyspiańskiego, Emil Lindermann biorący udział w pracach nad polichromią w Kościele Mariackim pod okiem Jana Matejki, Gustaw Pillati uczeń Wojciecha Gersona, Floriana Cynka oraz Teodora Axentowicza. Na wystawie nie zabrakło również akcentów przemyskich …

tekst Karol Kicman

CZYTAJ WIĘCEJ W WYDANIU DRUKOWANYM MIESIĘCZNIKA ” NASZ PRZEMYŚL”

 

 


Tajemniczy dokument książąt Sapiehów

W 1997 roku grupa chłopców z Korytnik koło Przemyśla bawiąc się w poszukiwaczy skarbów na położonym tam kopcu, natrafiła na nietypowe znalezisko. W kopcu ukryty był wielki, szklany słój, a w nim tajemniczy dokument. Wydobyty, po wielu latach z ziemi dokument znajdował się w bardzo złym stanie. Spisany był na jasnym arkuszu papieru, który zgięty wpół tworzył cztery strony. Papier był niezwykle kruchy i rozpadał się przy każdym jego dotknięciu, rozmyty atrament w niektórych miejscach tworzył zupełnie nieczytelne plamy. Dokładna i trudna analiza pozwoliła ustalić, że dokument spisano w 1876 roku na pamiątkę złotego wesela Leona Sapiehy i Jadwigi Zamoyskiej, ówczesnych właścicieli niedalekiego zamku krasiczyńskiego. Treść dokumentu rozpoczyna się na pierwszej stronie z uwzględnieniem niewielkiego marginesu górnego i brzmi następująco: „Roku Pańskiego 1876 w Krasiczynie zgromadzona Rodzina przy obchodzie złotego wesela Leona Księcia Sapiehy syna Aleksandra z Jadwigą córką ordynata Stanisława Zamoyskiego na wieczną pamiątkę
tego zjazdu i obchodu usypała kopiec.” Ślub Leona Sapiehy z Jadwigą odbył się 19 grudnia 1825 roku, tak więc wydarzenie w Korytnikach odbyło się nieco później od faktycznej 50. rocznicy ślubu.
Niestety nie znamy dokładnej daty dokumentu, ponieważ w odnośnym miejscu atrament jest zupełnie rozmyty. Można przypuszczać, że była to pora letnia lub wczesnojesienna, gdyż wtedy usypanie kopca nie stanowiło trudności. Trudno jest także stwierdzić, kto jest autorem sporządzonego rękopisu. Być może był to sam książę Leon Sapieha…

tekst KATARZYNA KOSTECKA

zdjęcia ze zbiorów archiwalnych

CZYTAJ WIĘCEJ W WYDANIU DRUKOWANYM MIESIĘCZNIKA ” NASZ PRZEMYŚL”

 


 

Poeta lęka się ziemi i czasu

Józef Kurylak

 

Wzgórza Hebronu

pamięci mojej matki

Słyszę pośmiertne dzwonki świętych jagniąt

czas je przemienił w głos żałobny dzwonu

w pustce słonecznej na wzgórzu Hebronu

wśród drzewek oliwkowych – czego pragną?

 

Czy przypomną Rachelę Jakuba Józefa

w mroku pustyni: wśród gwiazd ich dekalog

ich zieloną oazę Boskiego uśmiechu?

ich ból i miłość i samotność w żalu?

 

Głęboka jest ojczyzna cieni moich braci

lecz głębsza śmierć i wszystko to – na marne

i kocham tylko to – com już utracił

i na grób czekam jak zwierzę ofiarne

 

Jagnięta święte dzwonią – patrz i słuchaj

jak szumi trawa jak ciemnieje błękit

wszystko co posiadałem wypadło mi z ręki

na wieki utonęło w wielkiej studni Ducha

 

* * *

 

W Przemyślu pomnik Adama Mickiewicza

w Dniu Zadusznym poruszył się i szedł

ulicami w kierunku Cmentarza Głównego

tam go widziałem wśród grobów i zniczy

tam długo klęczał modlił się w kaplicy

 

Kraków 2017 r.

 

redakcja odcinka Maria GIBAŁA

Wiersze Józef Kurylak

CZYTAJ WIĘCEJ W WYDANIU DRUKOWANYM MIESIĘCZNIKA ” NASZ PRZEMYŚL”

 


„Ku Chwale Bożej i na ratunek Bliźnim „

Historia przemyskiego Pogotowia Ratunkowego .

Cz.5 Lata 1970 – 1980

Lata siedemdziesiąte są okresem w którym przemyskie pogotowie ratunkowe unowocześniło się rozbudowując swoją strukturę, bazę lokalową i tabor .

Pojawia się nowoczesne wyposażenie medyczne a także po raz pierwszy łączność radiowa która pozwalała na efektywniejsze wykorzystywanie karetek – nie trzeba było wracać do bazy, by móc przyjąć następne zgłoszenie. Zlikwidowało to tzw. „puste przebiegi”, podczas których zespół był wolny lecz dyspozytor nie mógł go wysłać do pacjenta.

Organizacją łączności radiowej zajmowały się wojewódzkie i powiatowe kolumny transportu sanitarnego, które zadanie to miały w swoich statutowych obowiązkach.

Rozbudowywany system łączności radiowej opierał się na ogólnopolskim schemacie działania bazowych i mobilnych stacji radiowych – radiotelefonów, który wykorzystywał określone częstotliwości fal radiowych. Dla wszystkich karetek i stacji pogotowia ratunkowego funkcjonował ogólnopolski kanał 0-10 tzw. „na ratunek”. Mógł być używany w sytuacjach wyższej konieczności. Pozostałe kanały nadawczo-odbiorcze przypisane były określonym podmiotom. I tak na przykład przemyskie Pogotowie Ratunkowe obsługiwało częstotliwość na 7 kanale a Kolumna Transportu i karetki „wizytowe” na kanale 6. Rejonowe bazy i powiatowe stacje pogotowia posiadały odrębne bezkolizyjne kanały. Nadawanie i przekazywanie informacji odbywało się poprzez stosowanie odpowiednich zwrotów oraz komunikatów. Prowadzenie rozmów, które nie były związane z wykonywaniem określonych zadań, było zabronione. Nasłuch i kontrolę rozmów nadzorowali pracownicy pracowni łączności radiowej…

 

tekst MAREK JANOWSKI

zdjęcia ze zbiorów archiwalnych WSPR

CZYTAJ WIĘCEJ W WYDANIU DRUKOWANYM MIESIĘCZNIKA ” NASZ PRZEMYŚL”


ZAMKOWY POCZĄTEK LATA – „Iść w stronę słońca” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”

Trzeciego dnia kalendarzowego lata 2020, najcieplejsza pora roku tanecznym krokiem zawitała na Zamku Kazimierzowskim. Impulsem do tego był koncert zatytułowany „Iść w stronę słońca”. Wszystkich przybyłych przywitała dyrektor PCKiN ZAMEK Renata Nowakowska. Program artystyczny tego wieczoru składał się z części tanecznej i wokalno-instrumentalnej. Za taniec „odpowiedzialny” był Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, który jest częścią składową Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK…

tekst Tomasz Beliński

zdjęcia PCKiN ZAMEK

CZYTAJ WIĘCEJ W WYDANIU DRUKOWANYM MIESIĘCZNIKA ” NASZ PRZEMYŚL”