Otwarcie nowego ronda turbinowego w Przemyślu

Ruch na tym skrzyżowaniu nie był zamknięty podczas inwestycji. Jednak nowe rondo doczekało się oficjalnego otwarcia i udostępnienia do ruchu kołowego. Powstało ono na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Jana III Sobieskiego, Armii Krajowej i Podpułkownika Kazimierza Gurbiela. Przybyłych na to wydarzenie powitał Grzegorz Hayder – Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego przedsięwzięcia – projektantom, wykonawcy, nadzorowi i przede wszystkim PKN Orlen, które razem z samorządem miasta Przemyśla sfinansowało tę inwestycję. W miejscu nieistniejącego już skrzyżowania powstało pierwsze w Przemyślu rondo turbinowe. Na owym rondzie dozwolone są wszystkie relacje skrętne. Wjazd na rondo od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej odbywa się dwoma pasami. Z ulicy Jana III Sobieskiego lewy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w lewo, prawy pas do jazdy na wprost i skrętu w prawo. Z ulicy Krakowskiej prawy pas stanowi prawoskręt w ulicę Armii Krajowej, zaś lewy pas przeznaczony jest do jazdy na wprost i skrętu w lewo.  Zjazd z ronda w kierunku ulic Krakowskiej i Jana III Sobieskiego wyposażony został w dwa pasy ruchu. Wjazd na rondo od strony ulic Armii Krajowej oraz Kazimierza Gurbiela odbywa się jednym pasem, który jednocześnie obsługuje wszystkie relacje. Zjazd z ronda w kierunku ulic Armii Krajowej i Kazimierza Gurbiela posiada jeden pas ruchu. Wszystkie pasy ruchu na rondzie mają ok. 5. m szerokości. Ponadto, bezpośrednio przed rondem od strony ulicy Krakowskiej zachowany został istniejący zjazd na stację paliw (o szerokości 5.50 m), a za rondem w stronę ulicy Krakowskiej zaprojektowana została zatoka autobusowa o szerokości 3 m i długości 20 m. W rejonie ronda znajdują się chodniki oraz przejścia dla pieszych.

/ tekst – AGATA CZEREBA UM PRZEMYŚL /