Prezes I.A.R. w Rzeszowie, pasjonat techniki i militariów

Gościem programu ,,Warto rozmawiać, pytać, słuchać „ był gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz BĄK, prezes  zarządu Instytutu  Analizy Ryzyka w Rzeszowie oraz twórca i właściciel Prywatnego  Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie. Muzeum  zostało otwarte w maju 2011 roku. W jego zbiorach znajdują się zabytki motoryzacji, techniki użytkowej oraz wojskowości. Wśród eksponatów prezentowane są m.in.:samochody (Syrena, Warszawa, Mikrus, Fiat 125 i 126, Citroën 2CV) oraz motocykle (Sokół, Junak, Jawa, motorower Wierchowina), sprzęty AGD i RTV: żelazka, pralki, radioodbiorniki, gramofony, czołg T-34/85[2], sprzęt i wyposażenie wojskowe, umundurowanie oraz ryngrafy i wojskowe medale pamiątkowe.

Instytut  Analizy Ryzyka ściśle współpracujący z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w pełni rozwinął swoją działalność, która na obecnym etapie koncentruje się głównie, w zakresie: doradztwa, wykonywania zleconych audytów bezpieczeństwa firm, obiektów, obszarów, itp. sporządzania analiz i ocen, detektywistyki, ochrony osób i mienia, obrotu specjalnego tj.: handlu bronią, amunicja , materiałami wybuchowymi i innymi środkami oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, działalności oświatowej – głównie w zakresie prowadzenia kursów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych szkoleń tematycznych. Zasadniczym obszarem działań Instytutu, ze względu na jego lokalizację oraz dobrą znajomość terenu jest głównie rejon Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Podkarpacia, co nie wyklucza prowadzenia działalności na terenie całego kraju.