Antymina – nie daj się wysterować na minę!

Każda osoba pracująca z młodzieżą zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkim zagrożeniem dla nastolatków jest alkohol, narkotyki, czy inne używki. Statystyki są zatrważające. Pomimo wielu starań pedagogów młodociani coraz częściej sięgają po środki odurzające, które niejednokrotnie popychają ich w świat przestępczy. Musimy więc poszukiwać nowatorskich metod uświadamiania  i przestrzegania młodych przed czyhającymi niebezpieczeństwami.

14 grudnia br., wzmacniając wychowawczą rolę szkoły (zgodne z polityką oświatową państwa), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu wraz z Prezydentem Miasta Przemyśla i Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zorganizowała spotkanie profilaktyczno  wychowawcze.

 

Ze względu na frekwencję, przerastającą najśmielsze oczekiwania organizatorów, prelekcja odbyła się w sali audiowizualnej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, w której zgromadziło się około 200 uczniów z następujących szkół przemyskich: – Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września, Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II, – Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana, – Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego, – Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego, – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2, – Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego oraz – Gimnazjum im. Jana Gwalberta Pawlikowskiego w Medyce.

Wagę poruszanych treści podkreślili swoją obecnością goście honorowi: Robert Bal – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu, Maciej Kamiński – Radny Rady Miejskiej w Przemyślu, Wiesława Danieluk – Członek Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Przemyślu, Edward MisztalPrzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” POiW w Lubaczowie, insp. Wojciech Kiełtyka Komendant Miejskiej Policji w Przemyślu, sierżant sztabowy Marta Fac – Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu oraz z Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy: Marzena Olearnik – Kierownik Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Beata PawliszZastępca Kierownika Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Maciej WolańskiPełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych – Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji nt. skali zjawiska narkomanii wśród młodzieży naszego regionu, którą przedstawiła asp. Małgorzata Czechowska z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu. Omówiła również kwestię odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Głównym punktem spotkania był artystyczny program profilaktyki uzależnień pt. Antymina     – nie daj się wysterować na minę! Jego twórcami i realizatorami są Mirosław „Kola” Kolczyk  – znany raper oraz jego przyjaciel Andrzej Jaśtak – „człowiek cud”, mający za sobą 99 grobów…

Antymina jest innowacyjną formą przekazu informacji na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą tytułowe miny, którymi są narkotyki, dopalacze, alkohol czy kontakt ze światem przestępczym. Realizatorzy projektu opowiadali o własnych doświadczeniach i trudnej drodze, jaką przeszli – wychodzenia z nałogu, budowania pozytywnych relacji, odnalezienia swojej drogi w życiu, a przede wszystkim siebie.

Oprócz otwartej, szczerej i autentycznej postawy artystów dodatkowym narzędziem do kontaktu z młodzieżą była muzyka rap. Są w niej emocje – mówi „Kola” Kolczyk, które docierają głęboko i bardzo łatwo jest się zastanowić nad swoim życiem, wzruszyć się tekstem. Każdy w jakimś stopniu może utożsamić się z autorem i jego przeżyciami. Zaproponowany przez rapera mini konkurs freestyle spotkał się z wielkim entuzjazmem uczniów. Chętnie podawali coraz to bardziej wymyślne, humorystyczne wyrażenia. A nagroda była nie byle jaka – najnowszy maxi singiel Kolah.

Uczniowie słuchali z ogromnym zainteresowaniem i pełnym skupieniem. Poważnie podeszli do tematu spotkania. Wrażenie robiły na nich wypowiadane przez artystów sentencje życiowe: „Czyny mówią więcej, niż słowa”, „Dokąd umysł zmierza, tam człowiek podąża”, „Kiedy życie rzuca ci kłody pod nogi – otwórz tartak”, „Błogosławieni elastyczni, albowiem oni się nigdy nie złamią”. Na pewno prelekcja ta była dla młodych ludzi cennym doświadczeniem i pozostanie niezapomnianym wspomnieniem. Gromkimi brawami nagrodzili wykonawców tego profilaktyczno – artystycznego spektaklu.

Jako organizatorzy wyrażamy przekonanie, że „żywe świadectwa”, przekaz emocji płynący     z nich, utwory rapowe (ukazujące uniwersalne i ponadczasowe wartości) staną się dla młodych ludzi alternatywą dającą możliwość wyjścia z błędnych przekonań i pokonania trudności.

Tekst: Agnieszka Biedroń