Egzamin DSD (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy)

W II Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu dnia 9.03.2016r. w odbył się egzamin DSD (Deutsches Sprachdiplom – Niemiecki Dyplom Językowy). Egzamin ten przygotowany jest przez KMK (Kultusministerkonferenz – konferencja ministrów kultury i oświaty krajów związkowych) i jego zdanie odpowiada otrzymaniu certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego na poziomie A2/B1 (DSD I) lub B2/C1 (DSD II). DSD I adresowany jest do uczniów gimnazjów, natomiast do DSD II przystąpić mogą licealiści, którzy uprzednio uzyskali niższy stopień. W tym roku do egzaminu w II LO przystąpili uczniowie z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum Morawa. II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu to jedyne liceum na Podkarpaciu i jedno z 1064 szkół na całym świecie, gdzie realizowany jest program DSD. Relacja filmowa z egzaminu wkrótce na stronie.