Jak skorzystać z ulgi na internet?

 Zbliża się akcja składania rocznych zeznań podatkowych- 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa  przygotuje i udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników.
Podkarpaccy podatnicy chętnie korzystają z ulg i odliczeń – przypomnijmy zasady korzystania z ulgi na internet.

Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy wypełniający roczne zeznania podatkowe PIT-36, PIT-37, PIT-28 – którzy w poprzednim roku podatkowym ponieśli wydatki na użytkowanie internetu.

Z ulgi skorzystać mogą podatnicy, w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, pod warunkiem, że nigdy wcześniej z takiej ulgi nie korzystali.
Każdy podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki na internet, nie więcej jednak niż 760 zł w roku podatkowym.
Aby odliczyć ulgę internetową, podatnik musi mieć dokument, który potwierdzi wydatki poniesione na internet w rozliczanym roku podatkowym. Dowodem może być każdy dokument stwierdzający poniesienie wydatku, z którego wynika kto, komu, ile oraz za co zapłacił.
W przypadku, gdy płacimy jedną fakturę za pakiet usług np. za internet i telewizję,  w dokumencie musimy mieć wyszczególnione konkretne pozycje (  w tym ile płacimy za internet).

W ubiegłym roku do urzędów skarbowych w woj. podkarpackim wpłynęło  około 880 tys. wszystkich zeznań podatkowych PIT za 2019 r. z czego 770 tys. wpłynęło drogą elektroniczną. Podkarpaccy podatnicy chętnie korzystali z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Odnotowano 21 tys. zeznań z ulgą na internet, a łączna kwota ulgi internetowej wyniosła prawie 11 mln złotych.

 

mł. aspirant Edyta Chabowska

rzecznik prasowy

Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie