Nietypowy przemyt w Medyce

Wyposażenie nurka, pasy, aparaty fotograficzne, zegary, zdjęcia, legitymacje, klucze a także inne przedmioty o wartości historycznej wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (KAS) na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu wytypowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód na polskich numerach rejestracyjnych.  Pojazdem kierował 32-letni obywatel Ukrainy. Kontrolując bagaże, funkcjonariusze wykryli w jednym z nich nietypowe przedmioty. Były to czarno-białe zdjęcia, legitymacje, parciane i skórzane pasy, zegary, aparaty fotograficzne. Część z nich prawdopodobnie pochodzi z okresu II wojny  światowej. Wśród zatrzymanych przedmiotów były także metalowe klucze z uchwytem- symbolem Gwiazdy Dawida a także elementy wyposażenia nurka tj. hełm i buty. Do przemycanych przedmiotów przyznał się kierowca oraz jeden z pasażerów (54-letni ob. Ukrainy).  Obydwaj mężczyźni tłumaczyli, że przewożone przez nich przedmioty częściowo są ich własnością lub zostały im przekazane do przewiezienia przez granicę. Najprawdopodobniej miały trafić do Włoch.  Po stwierdzeniu przez biegłych wartości historycznej, wieku powstania i po zakończeniu niezbędnych procedur , przedmioty trafią najprawdopodobniej do muzeum, wskazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.