Nowy kierunek magisterski w Instytucie Nauk Technicznych PWSW w Przemyślu

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w ostatnich kilku latach uruchomiono sześć nowych kierunków studiów. Ważnym momentem zarówno dla uczelni, jej absolwentów, jak i miasta, było rozszerzenie oferty edukacyjnej o studia magisterskie. Dotychczas w ofercie studiów II stopnia znajdowały się projektowanie graficzne oraz stosunki transgraniczne, teraz dołączają do nich INTELIGENTNE TECHNOLOGIE (studia trwać będą 1,5 roku, czyli trzy semestry).

 

Dla kogo jest ten kierunek?

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich z zakresu mechaniki, informatyki, elektroniki, logistyki itp., czyli dla absolwentów studiów „technicznych”.

Z jakiego zakresu wiedzę/umiejętności nabywają studenci?

Kierunek ma na celu kształcenie specjalistów, którzy potrafią łączyć nowoczesną wiedzę i umiejętności inżynierskie z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. 

 

Czy kierunek będzie miał specjalności?

Zgodnie z programem studenci od II semestru będą mogli wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności, tj. Inteligentne technologie w informatyce i mechatronice lub Inteligentne technologie w transporcie i logistyce.

 

Czy podczas studiów będą realizowane praktyki? Jeśli tak, to w jakim wymiarze i w jakich firmach/instytucjach?

Praktyki to obowiązkowy element programu studiów o profilu praktycznym (a tylko takie studia prowadzi PWSW), co więcej, mają one zawsze niemały wymiar. W przypadku inteligentnych technologii jest to 480 godzin (w tym 160 godzin praktyki ogólnokierunkowej oraz 320 godzin praktyki specjalizacyjnej). Daje to gwarancję solidnego przygotowania studenta do pracy, który podczas studiów zdobywa nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. Studenci będą realizować praktyki w lokalnych dużych i mniejszych przedsiębiorstwach, firmach, instytucjach. Od lat współpracujemy m. in. z takimi firmami, jak FANINA, ZETO, Polna S.A., Inglot i in.

 

Gdzie – w jakich zakładach, branżach – mogą znaleźć pracę absolwenci?

Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się zagadnieniami
  z zakresu inteligentnych systemów mechatronicznych, informatycznych, transportowych oraz logistycznych;
 • w przedsiębiorstwach, w których stosowana jest automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych;
 • w firmach projektujących i wdrażających informatyczne systemy zarządzania;
 • przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych oraz spedycyjnych;
 • w przedsiębiorstwach, bankach, urzędach administracji publicznej oraz innych jednostkach, w których są użytkowane lub wdrażane systemy mechatroniczne, informatyczne, transportowe oraz logistyczne;
 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego;
 • centrach magazynowych, logistycznych oraz dystrybucyjnych;
 • przedsiębiorstwach produkujących oraz odnawiających części i komponenty samochodowe;
 • zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu;
 • salonach samochodowych i firmach dealerskich;
 • stacjach demontażu i utylizacji samochodów;
 • przedsiębiorstwach doradczych zajmujących się transportem i logistyką;
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego;
 • przedstawicielstwach międzynarodowych koncernów produkcyjnych;
 • firmach logistycznych zajmujących się przewozami towarów w kraju i za granicą;
 • firmach konsultingowych zajmujących się optymalizacją procesów produkcyjnych;
 • firmach zajmujących się systemami telematycznymi w transporcie i logistyce.

 

Dobra znajomość języka angielskiego (specjalistycznego) ułatwi absolwentom funkcjonowanie zawodowe na rynku nie tylko krajowym, lecz również europejskim.

 

Czy nasz lokalny rynek pracy potrzebuje takich specjalistów?

Obecny rynek pracy poszukuje specjalistów, którzy oprócz wykształcenia ogólnotechnicznego (inżynieria materiałowa, inżynieria wytwarzania, inżynieria mechaniczna, inżynieria mechatroniczna) posiadają wiedzę i umiejętności menedżerskie w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania wiedzą, zarządzania innowacjami oraz transferem technologii, niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności, wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Te wymagania spełniają „inteligentne technologie”.

Należy pamiętać, że praca nad utworzeniem kierunku polega również na szeroko zakrojonych konsultacjach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Opinie wspomnianego środowiska są bardzo ważnym elementem wniosku składanego do Ministerstwa o utworzenie danego kierunku. Innymi słowy, gdyby otoczenie społeczno-gospodarcze wyraziło się negatywnie na temat potrzeby uruchomienia kierunku, nie zostałby on otwarty.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na kierunek?

Rekrutacja (w tym rekrutacja elektroniczna) na studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczyna się 17 maja 2021 roku, natomiast termin składania dokumentów upływa 30 lipca br.  W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć z dniem 2 sierpnia 2021 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca, która potrwa do 24 września 2021 roku.

Przykładowe zajęcia…. (nazwy przedmiotów)

Innowacyjne technologie wytwarzania

Projektowanie w systemach CAD/CAM

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Zaawansowane materiały inżynierskie

Sztuczna inteligencja

Projektowanie 3D

Zarządzanie strategiczne dla inżynierów

Systemy wspomagania decyzji

Zarządzanie innowacjami

Sztuka negocjacji w biznesie

 

materiał filmowy PWSW W PRZEMYŚLU