Pasowanie na ucznia w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

Pierwszoklasiści z  Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im Orląt Lwowskich w Przemyślu są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. 13  październik był bardzo ważnym dniem dla uczniów czterech klas pierwszych. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia, którą rozpoczęła Pani dyrektor szkoły Alicja Dobosz, witając pierwszaków oraz licznie zgromadzonych gości. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły, dzieci wspólnie odśpiewały Hymn Polski. Przygotowywały się do tej chwili  od początku roku szkolnego. Uczyły się wierszy, piosenek, regularnie ćwiczyły podczas prób. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym oklaskiwanym przez przybyłych Rodziców i gości. Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów szkoły przysięgi uczniowskiej w obecności pocztu sztandarowego. Ślubowali, że będą dobrymi kolegami i uczniami, będą dbać o dobre imię swojej klasy, szkoły i będą kochać swoją Ojczyznę. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił zaszczytu pasowania na ucznia dokonanego symbolicznym  srebrnym ołówkiem przez Panią Dyrektor Alicję Dobosz, która o tradycji pasowania na ucznia powiedziała : …Jest to bardzo symboliczna uroczystość , która odbywa się w naszej szkole od wielu lat. W tym roku wyjątkowa z powodu sześciolatków, które dziś składają ślubowanie i oficjalnie zostają włączeni do społeczności szkolnej. Uroczystość ta jest powodem do dumy niejednego pierwszoklasisty, dzięki temu dzieci mają poczucie, że bycie uczniem jest czymś ważnym i cennym. Poza tym, oprócz rozpoczęcia roku szkolnego, jest to pierwsza impreza szkolna, w której dzieci aktywnie uczestniczą w obecności rodziców, dziadków oraz rodzeństwa. Dlatego też pasowanie na ucznia organizujemy w godzinach po południowych aby nie kolidowało z pracą i wszyscy mogli uczestniczyć. Imprezie od lat towarzyszą ogromne emocje, a szkolna wystawa pamiątkowych zdjęć przez cały rok przypomina uczniom o tym ważnym dniu….” Każda z klas zaprezentowała krótki  wiersz i piosenkę, a młodsi przyjaciele z Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu przygotowali dla pierwszoklasistów niespodziankę. Występ artystyczny oraz słodkie upominki. Wszystkie dzieci były wzruszone i  wzorowo zdały swój pierwszy egzamin udowadniając, że zasłużyły na zaszczytne miano ucznia Szkoły Podstawowej